Toneelgroep Old Roon blijft optreden

RODEN – Na twee prachtige voorstellingen gespeeld te hebben in de maand maart van dit jaar in de Pompstee in Roden is er door de spelers geëvalueerd en allen willen ze graag voor het komende jaar weer een nieuw stuk instuderen. Echter, bij de evaluatie van de Historische Vereniging Roon kwam de vraag naar voren of het organiseren van een toneelavond/middag door een eigen toneelgroep wel past bij haar doelstelling.

Een meerderheid van het bestuur is namelijk van mening, dat het zelf organiseren van een toneelavond/middag met een eigen toneelgroep niet meer hoort bij het doel van de Historische Vereniging. Ook de kosten zijn voor het bestuur een punt van aandacht en zij meent andere prioriteiten te moeten stellen. Het bestuur heeft daarop besloten om in de toekomst geen uitvoeringen meer van de spelersgroep van Toneelgroep Old Roon  te organiseren ondanks het feit dat er toch ook veel leden van het toneelspel genoten. Het resultaat was, dat alle toneelspelers zonder enig overleg per mail werden bedankt voor alle voorstellingen in het verleden maar dat het toneel geen vervolg meer zou krijgen binnen de Historische Vereniging Roon.

De teleurstelling binnen onze Toneelgroep Old Roon was bijzonder groot en dit besluit kwam dan ook binnen als een donderslag bij heldere hemel. ‘Geluk bij een ongeluk is, dat alle toneel decorstukken door de Historische Vereniging Roon zijn overgedragen aan de Toneelgroep Old Roon. Inmiddels staat alles in eigen opslag. Zo ook de prachtig geschilderde duiventil van Lammert. Dit prachtige decorstuk gaf de spelers inspiratie oftewel als het toneelspelen in je genen zit, zoals de duiven horen in een duiventil, dan kies je ervoor om de duiventil in te gaan en met elkaar te kijken of je blij en vol goede moed samen weer naar buiten kunt vliegen. Dit is ons als Toneelgroep Old Roon gelukt. Een bijzondere vermelding in deze is bovendien, dat wij onze zeer gewaardeerde oud speelster bereid hebben gevonden om in ieder geval bij ons eerste toneelstuk op eigen benen mee te spelen. Ze is bij velen geen onbekende Wilmpje Boer.  De spelers hebben samen besloten om niet te stoppen met het toneelspelen maar de Toneelgroep Old Roon te laten voortbestaan’, aldus het bestuur van de toneelclub. Inmiddels is er al een toneelstuk gevonden en vangen de repetities een dezer dagen aan om te kunnen spelen in Café ’t Hart van Lieveren, Centrum 2 te Lieveren en wel op: zaterdag 18 november om 20:00 uur, zondag 19 november om 14:00 uur. Reservedatum 17 november om20:00 uur.  Kaarten in de voorverkoop 10 euro inclusief 1 kop koffie/thee en een plakje koek/cake. Kaarten in de voorverkoop zijn iedere eerste en laatste vrijdagavond van de maand verkrijgbaar bij  Café ’t Hart van Lieveren. Telefonisch kaarten bestellen kan ook: Martinus Thijs telefoon 050-5014714 na 18:00 uur.