Tuinen Museum Havezate Mensinge in historische stijl hersteld

Toekomstvisie moet meer bezoekers naar landgoed trekken

RODEN – De Stichting Museum Havezate Mensinge heeft grootse plannen. Naast de havezate worden straks ook de tuinen in ere hersteld. Vierhonderd jaar geleden was het gebied rond de havezate één grote moestuin met een boomgaard. Door dat terug te brengen hoopt het museum nog meer bezoekers naar Roden te trekken. ‘Havezate Mensinge is de enige volledig authentieke havezate van Drenthe. De komende jaren willen we de havezate en het landgoed in historische stijl herstellen’, zegt interim-voorzitter Ed Scherbeyn. Vanwege uitbreiding van het aanbod, is het bestuur dringend op zoek naar vrijwilligers.

Ja, Museum Havezate Mensinge heeft behoorlijk last gehad van corona. De lockdowns hebben erin gehakt. Het bezoekersaantal is met 5000 gasten dit jaar nog steeds niet terug op het oude niveau van zo’n 8000 bezoekers in 2019. Toch heeft het museum de pandemieperiode goed benut. Zo is het boudoir opgeknapt in jaren vijftigstijl waarbij zelfs het behang in zowel motief als kleur minutieus is nagemaakt aan de hand van een oude foto van laatste bewoonster Reina Kymmell, begint Ed Scherbeyn die door ziekte van Mara Bosboom tijdelijk de voorzittershamer in handen heeft. ‘We hebben niet stilgezeten. De landskeuken is verbouwd en omgeturnd tot multimediaruimte waar we onder andere presentaties en lezingen kunnen geven. Het naast gelegen Koetshuis wordt straks het centrum van de Drentse Havezate cultuur met een permanente tentoonstelling over havezaten in Drenthe.’

De tentoonstelling van Henk Helmantel in 2019 heeft gezorgd voor een veranderd inzicht, zegt Scherbeyn die samen met algemeen coördinator Willem Kaldenbach en pr-man Arjan van der Leur de plannen ontvouwt. ‘We waren eens op bezoek bij een kasteel waar een hemelbed uit dit museum stond. Dat was hun pronkstuk. Voor de rest was er niets authentieks. Toen we de schilderijen in het museum van de wand haalden om er de werken van Helmantel op te hangen, was het niet meer authentiek. Dat zette tot denken. Willen we toch een authentieke havezate blijven, zullen we de exposities op een andere plek moeten houden. Zo ontstond het idee om de bovenverdieping van het museum in te richten voor wisselende exposities. We zijn gaan brainstormen: wat is onze stip op de horizon in 2030? Daar is een toekomstvisie uitgerold. Die hebben we aangeboden aan het college.’

Tuinhistorisch onderzoek

Authentiek werd het sleutelwoord in de toekomstvisie. Terug naar hoe het vroeger was. Bij een authentiek museum hoort een authentieke tuin. Er is inmiddels een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd door Stichting In Arcadië, een onderzoekscentrum en planbureau voor groen erfgoed. Daaruit is onder andere naar voren gekomen dat het landgoed rond de havezate vierhonderd jaar geleden één grote moestuin was. Een moestuin met een boomgaard. ‘De uitkomsten van het onderzoek dat dankzij gelden van de gemeente en provincie in samenwerking met Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap kon worden uitgevoerd, worden binnenkort verwacht. Het plan is om de tuinen in historische stijl te herstellen. Dat doen we met één doel: meer bezoekers naar Mensinge. Inherent aan dat doel is dat we meer vrijwilligers nodig zijn. Niet alleen voor het aanleggen van de tuinen, maar ook voor het onderhoud ervan. Als we verder in de toekomst kijken, zouden we de geoogste producten te verkopen aan bijvoorbeeld restaurants.’ Het plan wordt gefaseerd aangepakt. Het bestuur is van plan om te werken met deelprojecten.

Vrijwilligers

Mensinge draait bij gratie van vrijwilligers. Nu is dat een club van vijftig mannen en vrouwen die zijn opgedeeld in verschillende teams. Over de hele linie is er nieuwe aanwas nodig. Onder andere voor het klusteam, tuinteam, restauratie van onder andere meubelen en gordijnen, een gastvrouw/gastheer, digitalisering van de collectie, multimedia, ICT en educatie. ‘We hopen ook jongeren te trekken. Vooral voor het digitaliseren van de collectie, het beheren van social media, educatie en het organiseren van evenementen kunnen ze van grote waarde zijn. Bij de stukken willen we ook graag QR-codes, met informatie over de collectie.’ Op 9 en 10 november zijn er open dagen op het landgoed. Belangstellenden kunnen tussen 12:00 en 16:30 uur het museum gratis komen bekijken en een gesprekje aanknopen met de vrijwilligers die er actief zijn. Willem Kaldenbach die ook coördinator van de vrijwilligers is, hoopt op een mooie aanvulling van de lijst.

Inmiddels heeft het bestuur groen licht gekregen om de bovenverdieping in te richten als plek voor wisselende exposities. Daarvoor is een aanjaagsubsidie verstrekt. ‘Een verbouwing is nodig om de ruimte geschikt te maken. Ook een lift behoort tot onze intenties. Dat was een van de aanbevelingen die naar voren is gekomen uit de schouw in het kader van toegankelijkheid. Of dat met zekerheid gaat lukken, valt nog niet te zeggen. De gemeente stond er positief tegenover.’ Met wisselende, toonaangevende exposities hoopt het bestuur een breder publiek te trekken. ‘We willen meer en meer inzetten op beleving en storytelling zodat mensen de liefde voor het landgoed terugkrijgen!’ De expositieruimte moet op 1 maart volgend jaar klaar zijn. Dan gaat het museum weer open. De expositie is inmiddels vastgelegd. Over de inhoud wil Scherbeyn niets kwijt. ‘Het wordt bijzonder spraakmakend’, belooft de interim-voorzitter die tot slot nog even vooruitblikt. ‘In 2025 bestaat Havezate Mensinge 850 jaar. Dan gaan we flink uitpakken. Noordenveld de culturele gemeente van Drenthe? Dat zou geweldig zijn. Ik gooi hem er alvast maar even in.’