Uniek bouwproject in Nieuw Roden

image

verregaande bewonersparticipatie

NIEUW RODEN – Nieuw Roden krijgt een uniek bouwproject. Echt uniek, want het project komt middels verregaande bewonersparticipatie tot stand. Dus geen eenheidsworst; allesbehalve dat. Daardoor blijft de typische ‘Esweg-sfeer’, want daar wordt straks gebouwd, gehandhaafd. Kopers hebben straks heel veel te kiezen: de breedte van de kavel bijvoorbeeld (smalle of brede) en willen ze hun nieuwe woning voor- of juist achterop hun kavel? Bovendien kiest de koper zelf een type huis. Het project is een unieke samenwerking tussen Bouwbedrijf R. van der Sluis,  BA32 Architecten, de grondeigenaar en Jonkman Garantiemakelaars.
‘Het is een participerende methodiek’, zegt Marc Popkema van Bouwbedrijf R. van der Sluis. ‘De toekomstige woningbezitter is in feite een individuele opdrachtgever die samen met de overige woningbezitters, de ontwikkelaar van zijn of haar eigen straat wordt. Het resultaat zal een straat met een eigen identiteit worden. En waarschijnlijk ontstaat zo gaandeweg een hechte groep bewoners.’ Voor de goede orde: het terrein waar gebouwd gaat worden is globaal de grond aan de Esweg tegenover het Hertenkamp, vanaf Mark’sEethuys tot aan de Veldweg. ‘Hoeveel woningen er komen is dus afhankelijk van wat de kopers willen. Het kunnen tien woningen zijn, maar evenzogoed twaalf of dertien. Door de vrijheid binnen dit plan is de kans dat het allemaal dezelfde woningen gaan worden klein. Met de toekomstige bewoners gaan we, op basis van het budget van de klant, zoeken naar de mogelijkheden. Wij adviseren en geven ze inzicht. Door deze manier van werken streven we naar maximale vrijheid van ontwikkelen en bouwen ‘het droomhuis’ binnen het budget van de klant.’
Uniek dus, zeker voor de regio, waar we doorgaans ‘gewend’ zijn aan reeds compleet uitgewerkte plannen. Van der Sluis speelt met dit bouwproject in op ontwikkelingen in de maatschappij. ‘De woningmarkt is vooral veranderd van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte markt. Het collectieve, particuliere opdrachtgeverschap, waarbij mensen samen hun woningen ontwikkelen, wint hierdoor aan terrein. Dit mede omdat het een aantal voordelen met zich meebrengt. Dan moet je denken aan een sterkere sociale cohesie, een sterkere differentiatie en gedeelde interesses of woonwensen. Omdat er meerdere woningen tegelijk ontwikkeld worden, ontstaan er bovendien schaalvoordelen, waardoor kostenbesparing plaats vindt.’
Het ontwikkelen van deze plannen voor het prachtige project, waar al veel belangstelling voor is, loopt al even. De tijd die nodig is om te ontwikkelen is lang, maar door geduld van de vasthoudende bedrijven die bij het project betrokken zijn is de start van het unieke project in zicht.  Het feit dat Van der Sluis dit project trekt, is daarnaast een prima ontwikkeling voor de werkgelegenheid in Noordenveld.

Bouwbedrijf R. van der Sluis bv noemt het project terecht ook een mooie impuls voor Nieuw-Roden. ‘In Nieuw-Roden is lang niets meer gebeurd. Met dit project is in onze ogen straks sprake van een mooi, afgerond dorp. We mikken bij dit project niet op een bepaalde doelgroep. Iedereen kan er gaan wonen: starters bijvoorbeeld, er kunnen twee-onder-een-kap woningen komen, maar ook vrijstaande huizen en levensloopbestendige woningen. Juist dát maakt dit project straks ook zo bijzonder’, zegt Popkema.