Verkeersgroep Norg wil doorgroeien naar 40 vrijwilligers

‘Steeds meer benaderd om het verkeer en het parkeren bij evenementen te begeleiden’

NORG – In Norg is al jaren een Verkeersgroep actief die het verkeer regelt bij kleine en grote evenementen in het dorp. Er zijn 25 vrijwilligers aangesloten bij deze groep. Zoals het nu gaat kan de groep het prima behappen. Toch wordt er meer en meer een beroep gedaan op de groep en geven de initiatiefnemers van deze Verkeersgroep een duidelijk signaal af.

 ‘Steeds vaker worden verkeersregelaars door de gemeente ingeschakeld om het verkeer te organiseren tijdens evenementen. Tegenwoordig is het bijna standaard dat bij een evenement verkeersregelaars door de organisatie moeten worden ingezet.  De druk op het aantal beschikbare vrijwilligers wordt daardoor steeds groter’, zegt Gert van Wakeren. Hij is in Norg samen met Hendrikus Been coördinator van de Norger Verkeersgroep.

Onlangs was er een drukbezocht muziekevenement in De Brinkhof in Norg.  Van heinde en verre kwamen bezoekers naar het brinkdorp. ‘Wat we op deze dag vooral doen is parkeerbeheer. We willen de parkeerterreinen van de nabijgelegen winkels vrij houden. Doen we dat niet dan zijn die parkeerplekken de gehele dag bezet door de bezoekers aan het evenement. Zo voorkomen we dat Norgers hun boodschappen niet kunnen doen. We beseffen dat het vervelend kan zijn om bij aankomst even te vertellen waarvoor je komt. Maar uiteindelijk komt iedereen goed op zijn plek terecht. Winkelend publiek kan dicht bij de winkel parkeren en bezoekers van het evenement verwijzen we door naar de beschikbare parkeerplekken in het dorp.’

Gert van Wakeren is van mening dat 25 vrijwilligers weliswaar een behoorlijk aantal is, maar meer erbij is volgens hem beslist geen luxe. ‘We worden steeds meer benaderd om het verkeer en het parkeren bij evenementen te begeleiden. Sinterklaas, Palmpasen, de Feest4Daagse of bij grotere festiviteiten als De Veldslag om Norg en de Omloop van Noordenveld. Dan moeten we soms meer dan 20 personen inzetten. Steeds vaker ook benaderen we de organisatoren van het evenement om ook zelf verkeersregelaars te organiseren, zodat onze taak wordt verlicht. Dat helpt, maar wat nog meer zou kunnen helpen is het aantal vrijwilligers op te schroeven naar ongeveer 40 vrijwilligers. Wanneer we niks doen dan weet ik zeker dat er op termijn na een aantal jaren geen verkeersgroep meer is in Norg. Dat zouden wij ons niet moeten laten gebeuren.’

95 procent van de inzet van verkeersregelaars gaat goed. Er zijn veel complimenten en afgelopen zaterdag trakteerde een bezoeker van de supermarkt de aanwezige vrijwilligers zelfs op lekkere koeken. Soms worden aanwijzingen van verkeersregelaars niet begrepen of willens en wetens niet opgevolgd door verkeersdeelnemers. Dat laatste leidt wel eens tot vervelende confrontaties met de vrijwilligers. ‘Sommige mensen worden boos op ons als zij even moeten stoppen of ergens anders langs moeten. Wij snappen ook wel dat dat vervelend is, alleen doen wij wat de organisatie ons opdraagt en met de gemeente en de politie is besproken. Worden verkeersaanwijzingen van verkeersregelaars genegeerd dan mag het nummerbord genoteerd worden en dat kan voor de betrokkene heel vervelend aflopen. Politiebezoek en boetes tot over de 300 euro zijn geen uitzondering. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen altijd goed en is er veel begrip. We krijgen nog altijd meer complimenten dan boze reacties. Dan weet je dat we goed bezig zijn.’

De vrijwillige verkeersregelaars zijn belangrijk voor organisatie evenementen. Verkeersgroep Norg kent een website www.verkeersgroepnorg.nl. Wie zich opgeeft als vrijwilliger krijgt intern een cursus aangeboden. Gert van Wakeren bellen kan ook en wel op 06 46738612.