Vluchtelingen uit Jemen krijgen Nederlandse les op cbs De Parel

‘We hebben een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, vanuit die intentie doen we dit’

RODEN – Sinds 4 september verblijven Loay, Ritage en Aya Hadi Aboud in de kerk ‘Op de Helte’ in Roden. Ze zijn samen met hun moeder gevlucht uit Jemen. Ze kwamen na een lange reis vermoeid aan in een overvol aanmeldcentrum in Ter Apel. De Roder kerk bood via Vluchtelingenwerk haar hulp aan en biedt hen samen met dertien ander moeders en kinderen onderdak. In de eerste instantie voor een paar dagen, maar omdat Ter Apel de toestroom niet aankan, mogen ze in de kerk verblijven zolang nodig is, besloot het kerkbestuur. De kinderen wilden graag naar school, maar dat bleek omdat er geen sprake is van langdurige opvang, lastig volgens de gemeente Noordenveld die als eerste om hulp werd gevraagd. Dankzij aanhoudendheid van het kerkbestuur en de directeur van cbs De Parel is het tóch gelukt.

Loay en Ritage zitten samen met juf Trudy aan Nederlandse les en rekensommen. Trudy spreekt Nederlands met ze en dat wordt snel opgepikt door de broer en zus uit Jemen. De ojngste, Aya, draait mee in de kleuterklas op de school. Sinds tweeënhalve week zitten de vluchtelingenkinderen op De Parel in Roden. Directeur Charlotte de Jong is verbaasd over wat ze allemaal al weten in de twee maanden dat ze hier zijn. ‘Ritage heeft haar enkel gebroken. Als ik aan haar vraag: hoe gaat het met je voet? Antwoordt ze: goed. Ik heb geen pijn.’ Vlak voor de herfstvakantie kreeg De jong een telefoontje van vluchtelingenwerk met de vraag of er ruimte was voor de drie kinderen uit Jemen. Na de vakantie is ze met de moeder, de kinderen en een tolk gaan praten over een plek op de school.

‘Gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid’

‘Ik begrijp de noodzaak. Ze moeten zo snel mogelijk tussen andere kinderen. Ik heb meteen gezegd: we gaan ons uiterste best doen, maar of het lukt, weet ik niet. Gelukkig boden twee gepensioneerde leerkrachten onmiddellijk hun hulp aan. Trudy en Dorie geven de kinderen drie dagdelen per week Nederlandse les in een apart lokaal. De pauzes brengen ze samen met de andere kinderen door. We hebben een aantal kinderen op school die Arabisch spreken. Dat helpt. Onze school heeft veel ervaring met NT2 leerlingen, kinderen met een andere culturele achtergrond. Dat deze kinderen nu naar school gaan, geeft een goed gevoel. Het kan niet zo zijn dat het standpunt is ‘ze gaan toch weer weg, dus we doen het maar niet.’ We hebben een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit die intentie doen we dit. Zolang als nodig is zijn de kinderen van harte welkom en zullen we proberen ze zoveel mogelijk mee te geven.’

De Parel staat voor kansengelijkheid en dat is best een uitdaging, vertelt De Jong. ‘Naast de kinderen van andere culturen hebben we ook de zorg voor onze eigen leerlingen. Er zijn kinderen die meer begeleiding nodig hebben, maar ook die juist extra uitdaging moeten hebben. Vorig jaar zijn we overgegaan naar een nieuw onderwijssysteem: groepsdoorbrekend werken. Groep 1 tot en met 4 werkt door elkaar, groep 5 tot en met 8 ook. Kinderen leren van elkaar. Als een leerling uit groep 7 tafels moet oefenen met een leerling uit 4, houdt dat het kind zelf ook scherp. Ze moeten de tafels kennen.’ De Parel werkt vanuit het principe ‘Anders leren, anders organiseren.’ Met aandacht voor ieders kunnen,c zegt De Jong. Het kan dus goed zijn dat iemand uit groep 5 met taal op level 4 zit en met rekenen op level 6. Zo worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Ze krijgen eerst instructie in hun eigen lokaal, en vervolgens gaan ze individueel met de opdrachten aan de slag op één van de leerpleinen waar ook een vaste docent staat om ze te begeleiden. Dat vergt veel van de docenten, maar het werkt. We zien dat het zelfvertrouwen van kinderen groeit omdat ze op hun eigen niveau werken. Dat is denk ik wel de kracht van De Parel. Misschien is het ook waarom de kinderen uit Jemen zo gemakkelijk instromen.’