‘Wat moeten we met HOV als hier geen leefbaarheid meer is?’

MFC Zevenhuizen op losse schroeven

ZEVENHUIZEN – Het nieuw te bouwen multifunctionele centrum in Zevenhuizen staat op losse schroeven. Voor het spiksplinternieuwe gebouw is zo’n 7,5 miljoen euro nodig. De gemeente Leek heeft echter te kennen gegeven dat zij aanzienlijk minder wil investeren. In Zevenhuizen leidt dat tot verbazing. ‘De gemeente was vanaf het begin positief over de plannen en zegt nu dat het te duur is. Had zij dat niet eerder kunnen bedenken?’, vraagt Richard Kobes zich af.
Kobes is bestuurslid van Dorpsbelangen DES en voorzitter van stichting MFC7huizen. De afgelopen tijd zijn zij druk bezig geweest met de realisatie van het nieuwe MFC. Over het project heerste positiviteit. Niet alleen vanuit de betrokken inwoners en stichting MFC7huizen, ook vanuit de gemeente. ‘In oktober hebben wij de notitie ingediend’, vertelt Kobes. ‘De gemeente stond er toen heel positief in. Het is toen nooit over bedragen gegaan.’ Kobes vindt het maar raar dat de gemeente wél enthousiast meewerkte, maar nu tegenstribbelt omdat het bedrag te hoog is. ‘De gemeente Leek hamert op zelfredzaamheid en neemt een voorbeeld aan de MFC in Oldeberkoop (Friesland, red.). Wat ze daarbij vergeten, is dat er in Oldeberkoop al een kantine stond. In Zevenhuizen moet een geheel nieuw gebouw verrijzen’, zegt Kobes. Daarnaast moet het nieuw te bouwen MFC in Zevenhuizen een ‘Nul op de Meter’ gebouw worden. Ook dat is in Oldeberkoop niet het geval. Vergelijken met Oldeberkoop is volgens Kobes daarom geheel zinloos. ‘Alleen al door het gebouw Nul op de Meter te laten worden, moet je als gemeente 1,2 miljoen euro investeren.’
De gemeente Leek wil – in de lijn van het ‘Masterplan Leek’ – dergelijke gebouwen zo duurzaam mogelijk maken. In dat kader past het idee om het MFC Nul op de Meter te laten worden heel goed. De gemeente Leek juicht dit ook zeker toe, maar lijkt zich nu te verslikken in het bedrag. ‘De gemeente heeft laten weten dat ongeveer één derde van het bedrag beschikbaar wordt gesteld. Kijk, bij zulke zaken is het toch vaak onderhandelen. Je legt een plan neer, maar je weet dat je soms wat boter bij de vis moet doen. Maar het verschil is nu zó groot…’, tobt Kobes. Hij vindt het raar dat de gemeente Leek niet eerder aan de bel heeft getrokken. ‘Zij hadden kunnen weten dat het gehele plan zoveel geld zou gaan kosten. Voor het plan moet de grond bouwrijp worden gemaakt en moet de openbare worden omgeleid zodat deze langs het MFC komt. Ze zouden bij de gemeente toch kunnen verwachten dat het zoveel geld zou gaan kosten? Zo slim zijn ze toch zelf ook wel?’.
Het gebrek aan onderlinge communicatie stuit de Zevenhuisters tegen de borst. Het dorp en haar inwoners zijn met dit plan namelijk al heel lang bezig. ‘We hebben er heel lang aangewerkt. Het dorp stond op z’n kop. Als stichting kwamen we vier à vijf keer per week bij elkaar. We hebben zelfs nog een voorbereidingskrediet gekregen. Waarom hebben wij dit krediet gekregen als de gemeente toch al wist dat het niet haalbaar was?’, vraagt Kobes zich af. Ondanks de tegenslag, probeert de voorzitter van de stichting positief te blijven. ‘Ik geloof er nog steeds in. We krijgen misschien niet alles wat we willen, maar dat weet je van tevoren. Het is toch schaven vanaf twee kanten. Maar dat er zo’n groot gat zou zitten tussen wat wij vragen en wat de gemeente bereid is te betalen… Dat hadden we niet verwacht.’
Voor Zevenhuizen is het zaak dat er snel duidelijkheid komt over het nieuwe MFC. ‘We willen dit voor de herindeling in orde hebben’, zegt hij. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal verenigingen in het dorp per 1 september geen onderkomen meer hebben. ‘En dan houdt het op’, zegt Kobes. ‘We willen alle verenigingen graag in het dorp houden, maar dan moeten ze hier wel onderdak kunnen vinden.’
Bij het ter perse gaan van deze krant, vond een bezoek van het college van B&W aan Zevenhuizen plaats. Kobes verwachtte een grote opkomst in de Appelhof, waar het college met inwoners in gesprek zal gaan. ‘De discussie zal zeker gevoerd worden. De inwoners zijn verontwaardigd’, meent Kobes. ‘Bij sommigen leeft bij zulke dingen het idee dat alles kan in Leek, maar dat dit niet geldt voor Zevenhuizen. Voor een dorp als Zevenhuizen is een MFC cruciaal voor de leefbaarheid. De gemeente is nu bezig met het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV, red.). Wat hebben wij daar aan als er geen leefbaarheid in Zevenhuizen meer is?’.