Wij zijn Noordenveld

[responsivevoice voice=”Dutch Female” buttontext=”Beluisteren”]

Alstublieft, een pagina voor iedereen geschreven.
Voor en door Noordenvelders.

Iedereen wil gelijkwaardig behandeld worden, overal gebruik van kunnen maken en overal aan mee kunnen doen. Dat klinkt logisch en vanzelfsprekend. Noordenveld wil een inclusieve gemeente zijn. Zonder beperkingen en belemmeringen voor wie dan ook. Een samenleving waar iedereen kan meedoen. Inclusie gaat over alle terreinen van het leven. In Noordenveld moet iedereen mee kunnen doen, welkom zijn, geaccepteerd worden, niet uitgesloten worden, waardering krijgen, een goed leven hebben. Jong of oud, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Er zijn verschillende redenen waarom mensen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, leeftijd, etnische herkomst, gezondheid, eenzaamheid, genderidentiteit, mantelzorg, armoede of laaggeletterdheid. Door mensen bewust te maken van deze problematiek kunnen we samen met elkaar aan de slag om het leven in Noordenveld nog mooier te maken dan dat het al is. Rekening houden met elkaar, respect en acceptatie, daar draait het om. Met deze regelmatig terugkerende pagina met de titel ‘Wij zijn Noordenveld’, willen een groot aantal organisaties bewustwording voor een inclusie samenleving op een informatieve wijze onder de aandacht brengen. De verhalen op deze pagina komen in samenwerking tot stand tussen betrokken organisaties en De Krant.

Wij wensen een ieder veel leesplezier.

Jonge mantelzorger helpt daar waar ze kan.

Donna Kolkema Romero: ‘Ik ervaar het niet als een last, maar moet er wel rekening mee houden.’

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte of beperking. Het zorgen en rekening houden met een ander ervaren zij als normaal. Daarentegen kan het ook zwaar zijn. Donna, 23 jaar, is jonge mantelzorger die voor haar vader zorgt.
‘Mijn vader heeft lichamelijke kwalen die hem belemmeren om een normaal leven te leiden. Door bijkomend astma en COPD is hij snel vermoeid. Mijn vader was vroeger eigen ondernemer. Een leven wat zich uitdrukte in hard werken en door de aard van de werkzaamheden ook een leven dat veel van zijn lichaam vroeg. Hij bleef maar werken, werken en werken, maar dit werkte averechts. Toen kwamen er lichamelijke klachten. Mijn vader bezoek ik zo vaak als ik kan. Er is dagelijks contact. Als mantelzorger regel ik afspraken voor medicijnen, bezoek aan de huisarts, de boodschappen en vele andere zaken die hij niet meer kan regelen. Ik doe dit met alle liefde. Mijn vader heeft een hart van goud. Dat ik hulp bied vind ik vanzelfsprekend. Ik ervaar het niet als een last, maar moet er wel rekening mee houden. Hij is mij heel dankbaar voor alles wat ik voor hem doe, dat laat hij regelmatig blijken. Onze band is erg sterk. Toch heb ik naast de mantelzorg ook een eigen leven. Zo werk ik bij De Nieuwe Zorg Thuis, De Postwagen en help ik in het bedrijf van mijn familie. Binnenkort start ik een nieuwe opleiding tot weddingplanner. Het organiseren, plannen en regelen ligt mij wel, dit gaat nu ook goed als mantelzorger. Wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in om in de toekomst een goede weddingplanner te worden.’

Waar kan je mee te maken hebben als jonge mantelzorger
• Meehelpen in de huishouding
• Broertje of zusje naar school brengen
• Toedienen van medicijnen
• Je ouders helpen met klusjes
• Meegaan naar het ziekenhuis
• Overnemen van administratie
• Lichamelijk zorg verrichten
• Boodschappen doen
• Regelzaken op je nemen

Tips
• Praat er over
• Zorg voor jezelf
• Sluit je aan bij een lotgenotengroep
• Vraag advies en tips
• Bel WiN 050 317 65 00
• Mail denisedevette@stwin.nl

Woorden van betrokkenen

Denise de Vette is in dienst bij Welzijn in Noordenveld. In die functie geeft zij ondersteuning aan jonge mantelzorgers. ‘Het werk van mantelzorgers wordt tegenwoordig alom – en terecht – geprezen. Toch zijn jonge mantelzorgers in dit opzicht nog altijd een vergeten groep. Het is daarom goed om als WiN daar extra aandacht aan te besteden. Dat doen we onder andere door individuele ondersteuning, het organiseren van tweewekelijkse activiteiten op de woensdag en we doen mee met activiteiten in de Week van de Jonge Mantelzorger die dit jaar van 1 tot en met 7 juni wordt gehouden. Onbewust komt er soms veel zorg op hun schouders terecht. Kinderen accepteren dat als heel vanzelfsprekend. Maar echt ‘normaal’ kun je dat niet noemen. Het is anders dan wanneer je in een gezin opgroeit waar je geen mantelzorgtaken op je hoeft te nemen. Ik geef de jonge mantelzorger een moment om even zichzelf te zijn. Je begrepen voelen en dat in een veilige haven. Met andere jonge mantelzorgers doen we leuke activiteiten. We zijn er dan echt even uit. Er ontstaan vaak ook mooie vriendschappen. Je herkent veel dingen van een ander, je ervaart dat je niet alleen bent. Je begrijpt elkaar,’ zegt Denise de Vette.

Bij WiN proberen we jonge mantelzorgers verder te helpen met vragen. Als je thuis veel huishoudelijke taken op je moet nemen, kan dat ten koste gaan van school. Wij kunnen dan meehelpen om contacten te leggen met school. Het gaat hierbij heel vaak om bewustwording. Niet alleen bij de jonge mantelzorgers zelf, maar zeker ook op scholen, sportverenigingen en dergelijke. Een simpel ‘hoe is het met je?’ kan al een enorme opluchting teweegbrengen.’ Laat je niet afschrikken door de ‘stempel’ jonge mantelzorger, want jij bent jij en jij mag er zijn en wij willen er voor jou zijn!

Wil je als kind of jongere ook meedoen met je eigen leeftijdsgroep op de woensdagen. Meld je dan aan bij Welzijn in Noordenveld 050 317 65 00.