Wijkbelangenvereniging Roderveld dringend op zoek enthousiaste bestuursleden

‘We zijn een belangrijke schakel binnen het overleg met de Gemeente’

RODEN – Wijkbelangenvereniging Roderveld is op zoek naar een voorzitter, penningmeester, secretaris en een organisator voor de jaarlijkse schouw van de wijk. Kortom: bijna een volledig nieuw bestuur. Het huidige bestuur van de wijkbelangenvereniging die is opgericht op 21 oktober 2010,  bestaat momenteel uit zes bestuursleden. Doordat voorzitter Albert Gelling en penningmeester Theun Nicolai zijn verhuisd uit de wijk, de secretaris vorig jaar ziek werd, de schouworganisator Remco Schuurman  aftredend is volgens rooster en onze man van milieu en groen, Rob van der Kroft  vorig jaar helaas is overleden, geeft dat veel impact op de organisatie binnen de vereniging.

Na een vergaderloze periode vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 12 mei plaats. Er zijn acht wijkbelangenverenigingen in Roden en ook Dorpsbelangenvereniging Nieuw-Roden sluit zich hier bij aan. Het algehele belang van alle WBV’s wordt gecoördineerd door het Platform, waar van iedere WBV één iemand plaats neemt in het Platform. ‘Een wijkbelangenvereniging is een belangrijke schakel binnen het overleg met de Gemeente’, benadrukt Albert Gelling. ‘Ook de Gemeente heeft er alle belang bij om een serieuze gesprekspartner te hebben vanuit een wijk, dorp of buurt. Hoewel uiteraard niet alle wensen vervuld kunnen worden, zijn er in de afgelopen twaalf jaar toch mooie dingen bereikt door de inspanning van de WBV Roderveld.’

Gelling doelt op de mooie speeltuinvoorzieningen, het groenonderhoud is naar een hoger plan gebracht, prullenbakken voor hondenbezitters en niet in de laatste plaats de Qbuzz halte bij de rotonde van de Kastelenlaan. ‘Verder doneren wij jaarlijks een bijdrage aan het Hertenkamp Eereberg te Nieuw-Roden en heeft de WBV een zitbank aangeboden en geplaatst bij de Loopvijver. Tevens zal door de inzet van de WBV de visstijger weer worden herstelt. Deze was in vlammen opgegaan met oud en nieuw.’

Opschoondag

WBV Roderveld doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoondag op zaterdagmorgen 19 maart vanuit het dorpshuis Nijroon. De WBV verwelkomt u met een kopje koffie/thee  of drankje. Het zou leuk zijn om ook kinderen hierbij te betrekken. Voor de nodige materialen wordt gezorgd.  Aanmelden voor 12 maart bij Trees van Dellen : e mail: t.vandellen@hotmail.com

Tot slot doet Gelling een dringende oproep voor nieuwe bestuurders die het roer willen overnemen. ‘Wanneer zich geen nieuwe bestuurders aanmelden, zou het betekenen, dat er in de wijk Roderveld geen vertegenwoordigers meer zijn om deze belangen te behartigen en de WBV wordt opgeheven. Mensen die de wijk Roderveld graag willen vertegenwoordigen , kunnen zich melden bij: Voorzitter Albert Gelling,  e-mail: albertgelling@hetnet.nl’