Woningcorporatie Wold & Waard verkoopt Vredewold

LEEK – Woningcorporatie Wold & Waard heeft Woonzorgcentrum Vredewold in Leek verkocht aan de huidige huurder, zorginstelling Stichting Vredewold. Tot eind vorig jaar was het pand in eigendom van Stichting Huisvesting Vredewold, maar sinds de fusie tussen beide corporaties op 1 januari 2021 was Wold & Waard de eigenaar.

Directeur-bestuurder Janneke Klijn van Wold & Waard is blij dat Stichting Vredewold de nieuwe eigenaar wordt van het woonzorgcentrum. ‘Onze belangrijkste taak als woningcorporatie is het bieden van betaalbare woonruimte aan mensen met een kleinere portemonnee. Dit type vastgoed, met een grote nadruk op zorg, past daar minder goed bij. Het is fijn dat we het pand aan Stichting Vredewold hebben kunnen verkopen. Met hun ervaring en expertise is het daar in goede handen.’

Ook Goos Knol, bestuurder van Vredewold, is blij dat het pand nu in eigendom is van Stichting Vredewold. Daarmee krijgt Vredewold zelf de regie en heeft de organisatie invloed op de besteding van de bedrijfsmatige lasten. ‘De stichting heeft de ambitie om het woonzorgcentrum te renoveren en aan te passen aan de huidige eisen en wensen voor zorgverlening. De komende decennia wordt de vraag naar ouderenzorg gorter en zwaarder. Vredewold ziet het als haar taak aan die veranderend vraag tegemoet te komen. Dat kan allen met een goed uitgerust Wooncentrum,’ aldus Knol.