Wordt de Nederlandse Loterij geprivatiseerd?

Het is algemeen bekend dat de Nederlandse overheid aandeelhouder is van Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Die laatste partij ziet hier inmiddels de meerwaarde niet langer meer van in. Het ministerie van Financiën is onlangs een evaluatie gestart om te kijken naar de toekomstmogelijkheden van de Nederlandse Loterij en privatisering is daarbij een reële optie.

Nederlanders moeten op een veilige en verantwoorde manier kunnen gokken. Dat is de gedachte achter het aandeelhouderschap van de Nederlandse staat bij kansspelorganisaties en casino’s. Maar zowel de Nederlandse Loterij als de overheid gaan samen evalueren of die ‘staatsinmenging’ nog langer nodig is. De publieke belangen staan hierbij altijd voorop. Kansspelen moeten te allen tijde op een veilige en betrouwbare manier kunnen worden gedaan. Ook moet een mogelijke kansspelverslaving worden tegengegaan. Dit geldt ook voor het tegengaan van aan kansspelen gerelateerde criminaliteit.

Nederlandse Kansspelautoriteit

De Nederlandse Loterij vindt dat de sector inmiddels heeft aangetoond dat het door middel van strenge wet- en regelgeving prima in staat is dit zelf te reguleren. Als bewijs haalt de organisatie het instellen van de Nederlandse Kansspelautoriteit aan, die ook de off- en online casino’s in Nederland van een keurmerk voorziet. De Kansspelautoriteit gaf zelf ook al in haar ‘Markvisie 2021’ aan dat de publieke belangen in de Nederlandse Loterij prima kunnen worden geborgd zonder staatsaandeelhouderschap. Dit geldt ook als het gaat om krasloten en landgebonden sportweddenschappen. Daarnaast betreft het hier kansspelen met een lagere risico op een kansspelverslaving.

Nederlandse Loterij positief

“De Nederlandse Loterij staat positief tegenover verzelfstandiging,” geeft Tonny Dijkhuizen, woordvoerder van de Nederlandse Loterij, aan. “Mits dit zorgvuldig gebeurt. Met oog voor de continuïteit van de onderneming, een gezonde ontwikkeling van de afdracht, en onze maatschappelijke taak om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en fraude en criminaliteit tegen te gaan. De Staatsloterij Nederland wil immers kunnen groeien en heeft meer ruimte nodig om commerciële activiteiten te ontplooien en te innoveren, om zo blijvend succesvol te zijn op de kansspelmarkt.”

Holland Casino

In tegenstelling tot de Nederlandse Loterij wil Holland Casino wel graag (deels) eigendom blijven van de Nederlandse Staat. Het bedrijf acht dit zelf beter, omdat het louter actief is in een markt van risicovolle kansspelen. Het staatsaandeelhouderschap zou dan de betrouwbaarheid van het aanbod vergroten.