‘Nei Naoberschap’ in Noordenveld’

Gemeente Noordenveld

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Een kleine week geleden kreeg ik de nieuwe bestuursovereenkomst 2014-2018 in handen. Gepresenteerd en samengesteld door de fracties van Gemeentebelangen, PvdA, CDA en Christenunie in Noordenveld. Een verrassend document.  Niet zozeer door de inhoud,  maar door de vorm en de taal waarin het is gegoten. Die is verrassend helder en duidelijk van toon. Werd tot voor kort Politiek Noordenveld tijdens de beraadslagingen nog al eens vervuild met onnodig ingewikkeld taalgebruik. De nodige platgetreden clichés werden daarbij zeker niet gemeden... De titel “ Nei Noaberschap” doet al het een en ander vermoeden. Vrij vertaald voor niet Drenten komt het er op neer, dat in een participatie maatschappij, niet te veel meer van een gemeentelijke overheid verwacht mag worden. Initiatief mag verwacht worden van inwoners (heette tot voor kort “burgers”), mantelzorgers en burenhulp. Dat laatste slaat op de oud Drentse waarde Naoberschap... Uit de mottenballen gehaald heet dat nu Nei Naoberschap... Vandaar de titel. De Drentse taal word ook in dit dialect als een te stimuleren goed gepresenteerd. Dat is bij het hoofdstuk cultuur. Het maakt mij nieuwsgierig naar wie een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit stuk... ik heb zo’n donkerbruun vermoeden. In deze raadsperiode treden zowel een taalschulte als de taaldrost in het strijdperk. We zien zowel Jan Kemkers bij Gemeentebelangen als Anne Doornbos bij de PvdA hun herintrede in de gemeentepolitiek maken...de laatste als voormalig gemeentesecretaris. Beiden ken ik als bevlogen liefhebbers van de Streektaol. Ook als begenadigde sprekers. Met heldere en duidelijke taal. De link is gelegd.
Het programma zelf is beknopt van aard. Ook een andere winnaar bij de verkiezingen heeft daaraan een bijdrage geleverd. D66 had het ingebracht als idee uit Leiden en vertaald naar Noordenveld. Het nadeel  van een beknopte aanpak is wel dat een aantal passages vragen oproept. Dat heeft weer als voordeel dat het uitnodigt tot discussie. Daar gaat het in de politiek ook om. Zowel in de raad als daarbuiten met de inwoners. Ikzelf zal zoals gebruikelijk een aantal punten aangrijpen, om voorzetjes te geven. Zo wordt er een Participatiewet aangekondigd, die zorgvuldig moet worden ingevoerd. Nou is die wet er nog helemaal niet... Er word nog in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Het program zegt, dat zij die dr een beroep op doen geen “klanten” meer zijn, maar “inwoners, die een dienst verleend krijgen”. Dat laatste woord verondersteld passiviteit... Maar dat is er nu juist niet meer bij. Vrijwilligerswerk, kennis der taal, blanco strafregister, formulieren invullen en actief vragen... Dat staat ze allemaal te wachten in de participatie maatschappij. De uitwerking zal na zoveel onduidelijkheid nog vele debatten vergen... Een ander (berucht) hoofdstuk is ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ook zonder toedoen van Lijst Groen Noordenveld gaat de rem dr op. Het programma staat vol begrippen als maatwerk, welstandsvrij bouwen, private ontwikkeling. Weinig ambitie spreekt uit de aanpak van de sociale woningbouw. Het program komt niet veel verder, dan dat de sociale woningvoorraad “op peil gehouden” moet worden. En wachtlijsten tegengegaan. Zo stond het ook vrijwel letterlijk... in het PvdA programma... In die partij heb ik de leden wel eens voorgehouden wat ware ruimtelijke ordenings en sociale woningbouw inhield... Dat was “Dat de zich breedmakende gegoede burgerij moet opschikken ten behoeve van de in te kleine woningen opeengepakte werkende en werkloze arbeidende klasse...” ze zaten me dan aan te kijken, alsof ze zelf tot de klasse van die burgerij behoorden...
Op peil houden en wachtlijsten bestrijden... Dat lijkt mij een contradictio in terminis... oftewel met elkaar in tegenspraak. Want die wachtlijsten slaan op die dik 2500 woningzoekenden, die nu voor een gedeelte zijn ondergebracht in recreatiewoningen. Daar mogen ze in de toekomst niet permanent wonen. Tenzij een gedoogbeschikking wordt verleend... Dat wordt een drukte van belang voor de gemeentelijke ambtenaren. Gedoogbeschikkingen schrijven... Alsof ze niks beters te doen hebben. Ze krijgen het al druk genoeg met de uitvoering van de toekomstige Participatiewet.. Of zouden ze hulp krijgen uit de hoek van het Neie Naoberschap. Reken d’r maar niet teveel op. En dan is de gemeente ook nog vrijwel platzak... Zoals het nieuwe raadslid Jan Kemkers op de Neijaors receptie zo treffend toonde... Onder de ogen van “onze” Ot en Sien...

UIT DE KRANT