‘Nei Naoberschap en de politiek’

Gemeente Noordenveld

Of je t nou leuk vind of niet. Politiek, geen ontkomen aan... op de gekste momenten kom je het tegen. Soms gewoon aan de kant van de weg... ik reed laatst op de fiets langs de Stinsenweg. Aan de kant was een buurtbewoner in stofjas en met elektrische zaag bezig het te overvloedige perkgewas af te zagen. Duidelijk, hij en de buren hadden er last van. Zag ik nu Nei Naoberschap in de Praktiek? Immers, zo heet het nieuwe collegeprogram. De gemeentelijke politiek moet terugtreden. De burenhulp en de mantelzorg moeten de gaten opvullen. Ik zag echter geen buren alleen deze bejaarde heer (79). “Waar blijven de buren” was mijn vraag. Ach, zei de flinke heer, “Sommige hebben wel waardering voor wat ik doe. Anderen vragen mij of ik er op mijn ouwe dag nog een baantje bij heb.” Nu is hij een van mijn trouwste lezers. “Hoe zit dat toch met die BORwerkers. Zijn die nou al aangenomen.” Hij bedoelde, dat die nieuwe krachten eigenlijk het werk zouden moeten doen, wat hij nu deed. “Bij mijn weten nog niet” zei ik “Wat doet U als ze aangenomen worden?” “Dan schei ik er mee uit!” zei hij subiet. “Ik wil die nieuwe BORwerkers het brood niet uit de mond stoten... Voor geen goud.” Even eerder was ik bij Anne Doornbos. Fractievoorzitter in de raad van de PvdA. Heeft in die functie nogal wat bijgedragen aan het program Nei Naoberschap. Geen wonder, hij is ook nog Drost voor Het Huus van de Taol. Dat zul je weten ook, voor je d’r erg in hebt speldt hij je een spreuk op de mouw, dat je met mij Drents kunt praten. Omdat ik inderdaad Drents spreek en me daar niet voor schaam, laat ik Anne zijn gang maar gaan. Hij woont in Een in een modaal huis. Achter zijn huis heeft hij een lap grond aangekocht, waar menige keuter zich niet voor zou hoeven schamen. Hij had er akkertjes rogge en aardappelen op staan. ‘Heb je daar wel tijd voor om dat te oogsten?’ ‘Niet veel,’ zei Anne, “daarvoor doe ik een beroep op de Naoberschap. Als de aardappelen gerooid moeten worden. Doe ik een briefje bij de buren door de deur...staat op, als ze aardappelen willen hebben, moeten ze die er zelf even uitrooien. Ze kwamen bijna allemaal. Zelfs het loof namen ze netjes mee naar huis.” Dit zijn nu politieke zaken, die zich dichtbij huis afspelen. Letterlijk. Nu heb ik critici, die mij er soms letterlijk van beschuldigen, dat ik over politieke onderwerpen schrijf, die de gemeentegrenzen ver overschrijden... Ik denk dan. Wat heeft zo’n credietcrisis, begonnen in de USA wel niet voor een funeste invloed gehad. Hier. Op onze economie. Op onze politiek. Bezuinigen was het enige antwoord. Ook in deze gemeente. Wat voor een enorme zorgtaken komen er per 1 januari wel niet op de gemeentes af vanuit het Rijk. Ook naar die van ons. Vorige week heb ik dat al aangegeven. Het zal heel veel vergen van mensen van de gemeente, politiek, maar ook van voorlichters en journalisten. Vraag is zijn ze er voor toegerust. Zondagmiddag had de bekend radioman Max van Weezel, momenteel voorzitter van het Internationale Perscentrum Nieuwspoort nog zijn twijfels. Over de regionale Pers die slinkt en het moeilijk heeft. Die op de taak, om dit proces kritisch te volgen niet is toegerust. Terwijl er wel steeds meer voorlichters ingehuurd worden om knelpunten, voor het publiek weg te masseren. Daarvoor is een kritische pen broodnodig. De mensen moeten weten, wat er op hun afkomt. Zullen hun politici er op aan moeten kunnen spreken. Daarom is het nodig, dat er zo’n luis in de pels is, die dit goed in de gaten houd. Politiek kom je overal tegen. Als je het hoofd wegdraait, mis je wat... Neem nou de komende Ronermarkt. Ik ben er zeker bij. Vooral bij de traditionele Kortebaandraverijen op woensdag, de laatste dag. U zult mij ook bezig kunnen zien, temidden van gemeentebestuurders en VVV ers. Zo krijgen ze een beeld, hoe man en paard samenwerken. Zullen ze het beroemde zand op de baan aangebracht door Albertus Lieffering en zijn mannen kunnen zien. Wat is het geheim... ook hoe de totalisator werkt en de functie van de mensen van de NDR en beeld en geluid. Wat heeft dat nou met politiek te maken? Veel. Bij verkeersmaategelen  kan zelfs het voortbestaan van de Kortebaan op het spel staan. Jazeker. Een van de varianten voor het Nieuwe Bustraject door Roden ging voor het Gemeentehuis langs richting Heerestraat en Nw Roden. Die is het niet geworden, maar dat zou het eind van de Kortebaan over de Brink/Norgerweg zijn geweest. De politiek besliste anders. Jaja ze doen heel vaak ook goeie dingen... Dat is ze geraden...

UIT DE KRANT