Profielschets gefileerd

Gemeente Noordenveld

Het zal best gemoeten hebben. Zo’n profielschets vaststellen. Nodig om zoals dat genoemd werd op verantwoorde wijze een”nieuwe” burgemeester te kunnen benoemen. En dat “nieuwe” mag dan weer niet van de ook woensdag aanwezige commissaris der Koning Tichelaar. Nieuwe was niet correct redeneerde hij, want de gemeente Noordenveld zoekt een “andere” burgemeester, geen “nieuwe”. Het was niet het enige wat de commissaris aan te merken had op het profiel. Hij had het werkelijk goed bestudeerd en was als met een fileermes bij de breedsprakige zinnen langsgegaan. Hij was niet de enige die dat gedaan had. Ook had de schets ondermeer in bibliotheken gelegen, en er was ook op bescheiden schaal op gereageerd. Meer eigenlijk, dan dit koene werkstuk verdiende. De Krant had er al aandacht aan besteed en had erop gereageerd met de voor de hand liggende vraag, waarom er zoveel van een andere burgemeester word gevraagd. Want de burgemeester die Noordenveld wil gaan leiden de komende 6 jaar, moet aan een fikse waslijst aan eigenschappen voldoen. De fractievoorzitters van de partijen hebben er een fikse klus aan gehad. Door de aanmerkingen... 10 in totaal... moest woordvoerder namens de Raad Ellen van den Haven zich wel voor beraad ook nog 20 minuten terugtrekken... En dan was er nog op dit punt Heer Baas, die zijn fractievoorzitter Koekoek van LGN domweg passeerde door over dit profiel nog wat op te merken, richting Commissaris... Waarom? Een raadsel, of het moet al zijn dat Baas vroeger een boekje heeft gelezen met als titel “Ik Ben Er Ook Nog...” Wat bleek? Baas vond dat de te benoemen burgemeester niet teveel portefeuilles moest beheren. Onverholen kritiek op de huidige burgemeester van der Laan... Die doet inderdaad ook nog wel wat naast een ceremoniele functie. En niet zonder succes... Dat is aldus Baas “partijdigheid”... Maar dat zal heer Baas nooit toegeven. Nee, een merkwaardige move van Baas, om de door alle fracties aangewezen Ellen van den Haven te passeren. Commissaris Tichelaar hoorde het welwillend aan. Zoveel stellen de raadsleden met hun profiel nou ook niet voor... Tenslotte is hij het die de benoeming zal bekrachtigen, namens de minister van Binnenlandse Zaken. En de huidige burgemeester? Die zat er gewoon bij. Deze keer op de publieke tribune. Hij zat het onbewogen aan te horen. Gekleed in een strak pak, met op het revers een speldje met de Nederlandse en Duitse vlag. Geen tijd om zich te verkleden, want hij was de hele dag in Sogel geweest, waarmee Noordenveld nog altijd vriendschapsbanden onderhoud... Hij hoorde het allemaal, zoals gebruikelijk, onbewogen aan...
Onder grote belangstelling in en buiten de raad werd er ook nog een gewone agenda afgehandeld. Het overleg over de profielschets nam zoveel tijd in beslag, dat Commissievoorzitter Marrie Brink zich genootzaakd zag een aantal punten van de Raadscommissie door te schuiven... Ruim na elven zat het er eindelijk op... LGN droeg ook nog een steentje aan het latertje bij. Zij stelde zogenaamde artikel 40 vragen over het Handhaafbeleid tegen de zomerhuisjes in de Noordenveldse bossen. Volgens de reglementen mag daar dan niet meer over gediscussieerd worden. Er waren veel vragen naar de bekende weg. Veel nieuws was er niet bij... wethouder Henk Kosters had er een makkie aan. Deze wethouders was onlangs nog bij schrijver dezes op bezoek geweest. Hij wilde met eigen ogen zien waar woningnood toe kan leiden. Welnu dat heeft hij gezien. Door woningnood gedwongen wonen talloze zoekenden, voorlopig in de vrije natuur. Daarover hoor je Henk Koekoek nou net niet. Toen ik hem vroeg waarom hij het verband woningnood-zomerhuisjes in de bossen niet legde, zei hij dat hij d’r op terug zou komen. Ik heb Henk Koekoek er niet meer over gehoord. Gemiste kans... De vergadering opende met een verheugde wethouder Reint Jan Auwema, die meldde juist bericht van Gedeputeerde Staten gekregen te hebben, dat de Provincie 3 ton(..) beschikbaar had gesteld voor de opknapbeurt aan de Albertsbaan... 3 ton ?! Dat lijkt mij heel wat minder dan waarop wij, B en W en de betrokken ondernemers hadden gerekend. Het fileren... aan een profielschets zal niet het enige zijn waar Commissaris Tichelaar zich mee bezighoud. Zou het fileermes soms ook in de oorspronkelijk bijdrage aan de Albertsbaan zijn gezet... De Krant gaat het uitzoeken...

UIT DE KRANT