Lijsttrekkersdebat komt naar Roden, te weinig draagvlak voor glasvezel in Altena

Gemeente Noordenveld
Raad van Noordenveld
 
Na het lijsttrekkersdebat in Norg, nu alweer enige tijd geleden, sprak ik onder het genot van een biertje met Robert Meijer. Meijer is de nummer één van de VVD Noordenveld. Hij was enigszins teleurgesteld in de opkomst van ‘gewone Noordenvelders’, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. Met gewone Noordenvelders, bedoelt men de inwoners die niet verbonden zijn aan een partij of andere belangen hebben (lees: het journaille). In Café Zwaneveld zaten weliswaar honderd man in de zaal, snel geteld had zo’n tachtig procent daarvan een verbondenheid met een politieke partij. En dat was jammer, vond Meijer. Hij stelde dat een dergelijk lijsttrekkersdebat veel meer aandacht zou genereren als het korter op de verkiezingen zou plaatsvinden. Daarnaast vond hij dat een dergelijk debat niet alleen in Norg moest worden georganiseerd, maar ook in Roden of Peize. Ondernemend zoals Meijer is – een goede eigenschap voor een VVD’er – vroeg hij direct of het een idee was om dit vanuit de Krant op te zetten. Dat was een goede vraag, waarvan ik het antwoord niet direct wist. ‘Ik gooi eens een balletje op’, beloofde ik Meijer. Dat balletje is inmiddels gaan rollen en elders in de Krant heeft u al kunnen lezen dat het lijsttrekkersdebat er gaat komen. En wel op 15 maart, slechts zes dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Die datum werd door dezelfde Meijer aangegeven als mogelijkheid. ‘Er staat dan niets op de politieke agenda’, stelde hij. En dat bleek. De lijsttrekkers van alle acht partijen hebben inmiddels aangegeven dat ze aanwezig zullen zijn.
Peter Vegter is daarnaast ‘gestrikt’ als gespreksleider. Een vrij logische keuze, vonden wij. Peter was eveneens gespreksleider tijdens de ‘Groet en Ontmoet’-avonden in de bibliotheken van Roden, Peize en Norg. De laatste van die avonden vond afgelopen vrijdag in Peize plaats. De opkomst van de ‘gewone Noordenvelder’ – daar is ‘ie weer -  tijdens de zes bijeenkomsten viel tegen. Dat had wellicht ook te maken met de timing van de avonden, die natuurlijk nogal ver voor de verkiezingen plaatsvinden. Desondanks had een vijftal inwoners van Peize en omstreken de moeite genomen om raadsleden te groeten en ontmoeten. Eén van hen deed dit met een duidelijke reden. Hij wilde een lans breken voor glasvezel in Altena. Daar werd namelijk een campagne voor glasvezel gestart, maar bereikten zij niet het gewenste draagvlak. Kort gezegd dient 65% van het dorp in te stemmen met de aanleg van glasvezel, alvorens de coöperatie daadwerkelijk over gaat tot plaatsing hiervan. In Altena werd dit percentage niet behaald, waardoor de aanleg van glasvezel eerst van de baan is. De vraag die de bewoner van Altena vervolgens aan wethouder Henk Kosters stelde, was of zij als gemeente niet konden bijdragen aan het verhogen van het draagvlak hiervoor. Dat was een lastige vraag. Nu is het zo dat mensen in Altena – voornamelijk de wat oudere inwoners – geen heil zien in de aanleg van glasvezel. ‘Wat we nu hebben is prima’ en ‘ik hoef niet het allersnelste internet te hebben’, zijn doorgaans de redenen van hen om ‘nee’ te zeggen tegen glasvezel. Een wat ouderwetse gedachtegang, vond ook de bezorgde inwoner van Altena. ‘Over tien jaar is vrijwel iedereen in Nederland aangesloten op glasvezel. Als Altena kun je niet achterblijven’, vond hij. Daarbij vindt hij een goede internetverbinding een recht van de inwoners. Ik was het in dat opzicht roerend met hem eens. De inwoners van Altena zijn wat kortzichtig als het aankomt op de aanleg van glasvezel. Zij beseffen zich niet, dat als ze nu niet instappen, ze over tien jaar achter dreigen te lopen. Een goede internetverbinding wordt steeds belangrijker. Daarnaast is het voor de toekomst van een dorp als Altena erg belangrijk. Ik snap het als iemand van een jaar of zeventig zegt dat hij glasvezel overbodig acht omdat hij ‘het zo prima vindt’, maar dit getuigt natuurlijk niet van een toekomstvisie. Vandaar dat de inwoner zich – mijn inziens terecht – hier zorgen over maakt. Desondanks blijft het een kwestie tussen de glasvezelcoöperatie en de bewoners. De insprekende bewoner is zelf actief in een werkgroep die draagvlak probeerde te creëren onder de inwoners, maar dat is tot op heden onvoldoende gelukt. Het is nog maar de vraag of een brief van de burgemeester de inwoners wél zou kunnen overtuigen. Het lijkt mij dan ook geen kwestie voor de gemeente Noordenveld. Het is aan de inwoners zelf om verder te kijken dan hun neus lang is. Lambert Sijens (de nummer twee op de kieslijst van GroenLinks), kon zich echter wel vinden in de inwoners van Altena die glasvezel niet noodzakelijk achten. Wat hem betreft is de snelste internetverbinding niet nodig en maakt het hem niet uit als zijn Netflix-verbinding wat trager is. Dat laatste is ook geen regelrechte ramp, maar het versturen van een e-mail en het downloaden van bestanden is natuurlijk ontzettend belangrijk. Sterker nog: een goede internetverbinding zal ook steeds belangrijker worden. Sijens, die zelf dagelijks tot zijn enkels in de Veenhuizer modder staat, heeft natuurlijk andere behoeften dan iemand die – ik noem maar eens iets – tot het journaille behoort. Desondanks is het van vitaal belang voor een dorp om, met het oog op de toekomst, een goede verbinding te hebben.
Tot slot nog een vrolijke noot. Tijdens de laatste Groet en Ontmoet- bijeenkomst in Peize, was namens de bieb een medewerkster aanwezig. Vroeger heette zo iemand een bibliothecaresse, maar tegenwoordig heet dat dus ‘frontofficemedewerker’. Je krijgt het je strot haast niet uit. Ironisch dat de bieb zich inzet voor laaggeletterden en doorgaans hamert op ‘Jip & Janneke’-taal’, om vervolgens zelf hun werkzaamheden te ‘verengelsen’. De avond was overigens pas compleet toen de frontofficemedewerkster een goodiebag overhandigde aan gespreksleider Vegter. Een goodiebag van frontofficemedewerker voor moderator Peter Vegter. In de volks-mouth better known as Peter Fighter.
Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT