Belangenverenigingen zetten zich in voor komst glasvezel

actueel

HUIS TE HEIDE/DE VELDEN – ‘Noordenveld Zuid, met glas vooruit’. Dat is het pakkende motto van de belangenverenigingen uit Huis ter Heide en De Velden. Deze laatste vereniging zet zich in voor de dorpen Zuidvelde en Westervelde. Beide besturen zijn het initiatief gestart om te onderzoeken of in het gehele gebied van de drie dorpen glasvezel kan worden aangelegd. Een tweetal informatieavonden liggen in het verschiet. De eerste op maandag 2 februari om 20.00 uur in Café Huis ter Heide en de laatste op 10 februari ook om 20.00 uur in Café Norgerhout.

‘Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een subsidie gekregen van de provincie Drenthe. Deze subsidie is bedoeld om een informatiecampagne te houden over glasvezel en de behoefte te peilen bij inwoners,’ zegt Roelof Timmermans. Hij is voorzitter van de belangenverenging De Velden en in die hoedanigheid betrokken bij de activiteiten. Andere betrokken zijn onder andere Els Langebeek, Mark Penning en Heero van der Veen. ‘We hebben gewoonweg slecht internet. Ik merk dat elke dag bij ons thuis,’ laat Els Langebeek weten. ‘Als we bijvoorbeeld wat willen downloaden, dan zijn we een uurtje of wat verder. Of als de boekhouder op bezoek komt dan kunnen de kinderen geen internet gebruiken. De capaciteit laat dat niet toe.’

Mark Penning is zeer te spreken over de ontstane samenwerking tussen beide belangenverenigingen. ‘We streven hetzelfde doel na. We willen beide de bevolking informeren over de voordelen van glasvezel, want die zijn er natuurlijk wel degelijk. Het gaat allemaal sneller en het is net zo duur of soms zelfs goedkoper. We zijn rond Sinterklaas gestart met het afgeven van een chocoladeletter en een gedicht over dit onderwerp. We hebben nu ook al een groot spandoek en er staan meer acties op stapel om de inwoners van onze drie dorpen te betrekken bij deze ontwikkelingen.’ Heero van der Veen zegt hierover: ‘We praten dan ook over het gehele gebied en voor Huis ter Heide tot aan de brug bij Kloosterveen. We willen elk huishouden hierbij betrekken. Als glasvezel wordt doorgezet, dan moet 70% van de inwoners hier achter staan.’ Inmiddels is ook een website neergezet met de titel www.noordenveldzuid.nl. Tijdens de twee informatieavonden zal Evert Blansjaar de voorlichting organiseren. Hij is kwartiermaker Breedband Provincie Drenthe. Roelof Timmermans ziet volop kansen en mogelijkheden. ‘Dit is eigenlijk het moment dat we moeten toehappen. Sommige treinen komen maar eens in de zoveel tijd langs. Eerst willen we bevolking goed informeren. Dat is ons hoofddoel. Zijn de reacties in merendeel positief, dan gaan we verder met het organiseren.’

UIT DE KRANT

Lees ook