Wie maakt een einde aan de woningbouwdiscussie?

Gemeente Noordenveld

De discussie over bouwen in Peize-Zuid maakt eens te meer duidelijk dat er nog veel vragen bestaan over woningnood in de gemeente Noordenveld. Het college en het overgrote deel van de gemeenteraad is overtuigd van de noodzaak om nieuwe woningen uit de grond te stampen, terwijl Lijst Groen Noordenveld en een deel van de Noordenveldse bevolking die noodzaak niet ziet. De discussie duurt nu al zolang voort, dat ik me af begin te vragen of het niet zinvoller is om voor eens en altijd de discussie tot een einde te brengen.


‘Wel inbreiding, geen uitbreiding’. Dat is in het kort de insteek van LGN. Bij de andere partijen is de insteek: ‘eerst inbreiding, dan uitbreiding’. Want, zo stelt onder meer het college, er moet op termijn uitgebreid worden. De wijk Oosterveld in Norg, waar de huizen als warme broodjes over de toonbank vliegen, moet dat hebben bewezen. Bovendien is de vraag naar woningen in het Noordenveldse nog steeds erg groot, zo wordt er bepleit. Maar: tegenstanders zien dat anders. Dat bleek ook uit de twee insprekers afgelopen week tijdens de raadsvergadering. Er werd gesteld dat Groningen zich uitbreidt en jongeren nog steeds geneigd zijn naar de stad te trekken. Aan de andere kant stelde gemeenteraadslid Richard Veurman (Gemeentebelangen) dat hij juist veel geluiden hoort van jongeren die juist weer terugkomen naar Peize. De vraag is dus: hoe staat het nou écht met de woningnood in Noordenveld? Ligt er een gedegen onderzoek ten grondslag van de bouwplannen van Noordenveld? En zo ja, waar is deze te vinden? Steeds wanneer het over woningbouw gaat, krijgen we de discussie over de nut en noodzaak. Aan dergelijke discussies maak je alleen een eind door een gedegen onderzoek te presenteren. Nou weet ik dat sommige raadsleden spontaan rillingen over hun lijf krijgen wanneer er weer een (vaak duur) onderzoek wordt voorgesteld, maar het zou ze in ieder geval duidelijkheid verschaffen.


Roelof Vochteloo, omwonende en inspreker, nodigde de gemeenteraad van harte uit om eens een kijkje te komen nemen in Peize-Zuid. Niet alleen om te spreken over het gebied (iets wat in zijn ogen te weinig is gebeurd en waarin de raad flinke steken heeft laten vallen), maar ook om met eigen ogen te zien hoe mooi het gebied is. ‘Geniet van de natuur of kom vogels spotten’, zei hij. Dat laatste moet fervent vogelspotter Jos Darwinkel aanspreken.


De manier van communiceren rondom Peize-Zuid is koren op de molen voor LGN. Het bevestigt hun stelling over de participatie in Noordenveld, die vaak te matig is of te laat op gang komt. Wat je dan krijgt zijn plannen waar de omgeving het niet mee eens is en waar tegen geageerd wordt, zodat dit uiteindelijk heel lang gaat duren. Neem bewoners eerder en fanatieker mee in het proces en voorkom vertraging. De ‘coronaperikelen’ mogen hier niet als tegenargument worden genoemd, want we hebben de afgelopen tijd gezien dat menig inwoner zich digitaal goed kan redden.


Over de plannen voor de Roner gemeentewerf en het brengstation, heerst over het algemeen positivieit. Al werd er gewezen op de extra kosten voor het project. Het plan moet geen 9, maar 10,7 miljoen gaan kosten. Dat is nogal een investering voor een gemeente in coronatijd. Aan het gebouw worden bovendien nogal wat eisen gesteld. Het liefst een klimaatneutraal gebouw, al spreekt het immer ambitieuze raadslid Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) over een klimaatpositief gebouw. ‘Energieopwekkend dus.’


Het toont aan dat Noordenveld voorop wil lopen in de duurzaamheidsrace. Iets wat ze ook doen, getuige de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2020. Daaruit blijkt dat Noordenveld hoger scoort dan alle andere Drentse gemeenten op de duurzaamheidsmeter. Of de champagne daarmee koud kan worden gezet. Nog lang niet, want zoals Hans Coenen in deze editie van De Krant al zegt: het gaat nog een flinke opgave worden om in 2040 klimaatneutraal te zijn. En garde!


Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT