Beweegbox Esborg / Ronerborg bereikt (bijna) hoogste punt

Afbeelding
Foto: ERIK VEENSTRA
Gemeente Noordenveld

RODEN – Het hoogste punt is bereikt – voor zover we kunnen spreken van een hoogste punt bij een plat dak - voor de Beweegbox welke is geplaatst op het terrein van de Ronerborg. De Beweegbox zal in gebruik genomen worden door leerlingen van de Esborg en de Ronerborg in Roden. De feestelijke handeling werd uitgevoerd door wethouder Kirsten Ypema en Ronerborg directeur Sjoerd Louwes. Onder het toeziend oog van buurtbewoners, leerkrachten / leerlingen, omwonenden en betrokken partijen werden de vlaggen van de Gemeente Noordenveld en RSG de Borgen onderdeel van de aankleding van de gevel van het gebouw.

De Beweegbox is een ontwerp van architect Ronald van der Meer. Het behelst een modulaire, vierkante sportzaal van 16 x 16 meter, waarbinnen in vier losse kwadranten sport- en beweegonderwijs gegeven kan worden. Nu is een vierkante sporthal geen unicum, maar wat de Beweegbox bijzonder maakt is dat het hele gebouw een standaard product is, dat snel en goedkoop turnkey kan worden opgeleverd. De buitenzijde van sportzaal is van FSC-gecertificeerd tropisch hardhout daarmee ook een duurzamere keuze. De binnenzijde is een zeer uitgebreid, modern en interactief inrichtingspakket.Dit brengt een veelvoud aan mogelijkheden met zich mee ten opzichte van een traditionele gymzaal. Naast de traditionele gymnastiekonderdelen, zoals een klimrek en touwen is er een videowall. Daarmee kunnen leerlingen gamen en bewegen combineren.

Het ontvangst van de genodigden vindt plaats in de Esborg alwaar directeur Jaap Oosterloo een ieder welkom heet: ‘Naast leerlingen en leerkrachten van de Esborg en Ronerborg zijn vandaag ook aanwezig Draaijer projectmanagement, sporttoestellen leverancier Janssen Fritsen, bouwbedrijf De Groot Vroomshoop en enkele omwonenden, wij heten jullie welkom!’ Rond 15.30uur vertrekt het hele gezelschap naar de overzijde van de straat waar de aanwezigen die het bouwterrein op gaan allereerst voorzien worden van een bouwhelm en een veiligheidshesje. De rest verzamelt zich rondom het bouwterrein. Onder het toeziend oog van alle aanwezigen wordt door wethouden Ypema en directeur Louwes het touw doorgeknipt welke een verbinding is naar de vlag van de Gemeente Noordenveld en de vlag van RSG de Borgen.

Tijdens de bouw van de Ronerborg – 15 jaar geleden – werd al gesproken over twee nieuwe gymzalen, waarbij iedere locatie hun eigen gymzaal zou krijgen. Dit werd telkens uitgesteld door diverse voorvallen die de gemeente veel extra geld kosten en waardoor de gymzalen geen prioriteit hadden. We noemen de Jeugdzorg die extra aandacht nodig had, verzakking van de woningen in de buurt rondom de Esborg en de windval die Roden teisterde. ‘Ik ben nu zeven jaar directeur op de Ronerborg,’zegt Louwes en ik kan mij het eerste gesprek met wethouder Alex Wekema nog goed herinneren.’

Op 2 november 2020 kregen de scholen ook nog eens te maken met de brand van de gymzaal aan de Floralaan. Gelukkig kon er uitgeweken worden naar Sportcentrum de Hullen en de gymzaal aan het Nijlandspark, welke bouwkundig al enige tijd in slechte staat is. Toen het verzekeringsgeld van de Floralaan werd uitgekeerd nam de gemeente Noordenveld contact op met beide scholen. In deze werd verteld dat er helaas nog steeds niet genoeg geld was voor twee gymzalen, maar één gymzaal ging wel lukken. De Esborg en de Ronerborg sloegen de handen in één. Louwes spreekt ook een duidelijk dankbetoog uit naar Annette van der Aa: Zij heeft ons op alle fronten fantastisch ondersteund, in aanloop naar en tijdens de bouw.’

Enkele weken verder is dus nu het “hoogste punt” bereikt. De directeuren bedanken nu vooral de omwonende voor hen geduld tijdens de bouw. Zij zijn op de hoogte gehouden tijdens het traject, maar overlast kan helaas niet altijd voorkomen worden. Wethouder Ypema benoemt het hoogste punt als “pannenbier”. ‘Het concept van de Beweegbox is er één die echt van deze tijd is, want vroeger kenden we dit helemaal niet. Voor jullie als leerlingen is dit traject ook zeer interessant om van dichtbij mee te maken, want de bouw is een leuk vak.’ aldus Ypema.

Oosterloo en Louwes gaan beide aan het einde van dit schooljaar met pensioen, maar verwachten dat ze op de laatste woensdag voor de schoolvakantie de sleutel van de Beweegbox in ontvangst kunnen nemen. Van plan om nog een week langer daarvoor eventueel te blijven zijn beide heren niet, dus er is werk aan de winkel voor de betrokken partijen van de bouw. ‘We nodigen de wethouder en Annette van der Aa bij deze uit om tijdens de eerste gymles deel te nemen aan de activiteiten in de Beweegbox.’zegt Louwes. 

Afbeelding

UIT DE KRANT