Gemeente wil zorgen wegnemen bij tijdelijke verhuizing middelbare school naar De Brinkhof

Afbeelding
Gemeente Noordenveld

NORG – Positief werd er allerminst gereageerd tijdens de informatiebijeenkomst van dinsdag 2 april en de petitie die bezorgde Norgers zijn gestart maakt de opgave voor de gemeente Noordenveld alleen maar groter om de inwoners positief tegenover het plan te laten staan. Toch lijkt dit de beste oplossing.

‘In september vorig jaar hebben we besloten om tot nieuwe huisvesting van openbare basisschool de Hekakker over te gaan. Het huidige pand aan de Schoolstraat ondervindt dusdanige hinder van lekkages dat het geen veilige situatie meer is voor de leerlingen. Vóór de komende herfst willen we de basisschool onderdak laten bieden in het aangrenzende Dr. Nassaucollege,’ vertelt wethouder Kirsten Ipema. De verplaatsing was al het oorspronkelijke plan, omdat de middelbare school uit Norg zou vertrekken. Een gemis. De gemeente Noordenveld was dan ook heel blij met het nieuws dat het Dr. Nassaucollege vorig jaar toch besloot te blijven. ‘Maar die leerlingen moeten ook onderdak krijgen, nu de basisschool hun pand betrekt.’ 

Een enorme puzzel voor de gemeente. Besloten werd om de middelbare school deels onder te brengen in De Brinkhof. Een tijdelijke oplossing. Zo ziet Femke Wolthuis dat niet. Zij is inwoonster van Norg en initiatiefneemster van de petitie Hart voor De Brinkhof. ‘De gemeente kiest duidelijk de weg van de minste weerstand, want alternatieven zijn nooit aangedragen. Daarnaast hebben we in februari onze toekomstvisie voor De Brinkhof gepresenteerd. Dat de school intrek zou nemen werd niet medegedeeld. Hoe snel is het plan wel niet van de grond gekomen? Daarnaast heeft het Dr. Nassaucollege eerder aangegeven een permanente intrek in het pand te zien zitten. Dus hoe tijdelijk is tijdelijk?’

Niemand hoeft te wijken

Dat bezorgde Norgers een petitie zijn gestart vindt Ipema begrijpelijk. Toch heeft zij het gevoel dat vooral uit ongegronde emoties de petitie tot stand is gekomen. ‘Omdat de situatie van de Hekakker ernstiger werd, besloten we snel een plan te maken. We hebben ook gekeken naar andere geschikte locaties, maar die waren in dit korte tijdspad niet beschikbaar. We hebben goed gekeken naar de ruimte in De Brinkhof en die is er wel degelijk. Overdag zijn lang niet alle zalen vol en we hebben de puzzel ook zo gelegd, dat niemand hoeft te wijken. Bedrijven die er gevestigd zijn hoeven niet weg en verenigingen hoeven niet opeens naar de avond te verplaatsen als de activiteit steevast overdag is. Er is vaker ter sprake gekomen dat de Brinkhof een goede locatie kan zijn. De toekomstvisie is een visie die grotendeels door de inwoners opgesteld mag worden. We willen juist dat ze groot gaan dromen. Weloverwogen hebben we besloten tijdens de bijeenkomst in februari niet te vertellen over de plaatsing van het Nassaucollege. Als gemeente willen we geen ingrediënten toevoegen. Het is een visie en geen vast concept. Daarnaast zijn de tijdelijke en permanente locatie twee verschillende zaken die lopen. De verhuizing van de middelbare school is tijdelijk, totdat een concreet plan samen in overleg met de gebruikers van De Brinkhof en de Norgers vorm krijgt. Dat het Dr. Nassaucollege hier dus echt permanent gaat huisvesten staat helemaal niet vast.’

Altijd al rumoerigheid

Wolthuis vindt het onacceptabel dat een middelbare school intrek neemt in een multifunctioneel centrum waar naast bedrijven ook een uitvaartcentrum is gevestigd. ‘De Brinkhof is voor en door de Norgers en dat moet het ook blijven. Een middelbare school heeft ook te maken met tussenuren. Waar gaan die kinderen dan naartoe? En wat als een schoolbel klinkt, midden in een uitvaartdienst?’ Die negatieve blik vindt Ipema polariserend. ‘Er wordt gesteld dat de leerlingen van het Dr. Nassaucollege niet horen bij de Norgers. Terwijl juist te prijzen valt dat deze school, die een ander onderwijsconcept kent, kleinschalig wil blijven in een dorp. Hun visie draagt juist uit samen te willen werken met de dorpsgenoten. De uitvaartdiensten worden slechts een paar keer per jaar gehouden en ook nu gaan activiteiten en sportlessen gewoon door als een dienst gehouden wordt. Voorheen was een peuterspeelzaal gevestigd in De Brinkhof. Al vanaf de ingebruikname van het pand leeft jong en oud door elkaar. Dat is volgens mij ook waar de kracht ligt van de Norgers. Wij verzekeren dat geen enkel bedrijf, sportvereniging of andere gebruiker moet wijken voor de leerlingen van het Dr. Nassaucollege. Anders waren we niet eens aan deze puzzel begonnen. We geven toe dat we eerder hadden kunnen communiceren, maar dat is een afweging die in de praktijk altijd lastig valt te timen. Het is alleen jammer dat de petitiestarters enerzijds spreken van iets wat voor de Norgers moet blijven, ze onderdak willen blijven bieden aan activiteiten, maar anderzijds een grote groep daarvoor uitsluiten.’ 

Inmiddels is de petitie bijna driehonderd keer ondertekend. Maar Wolthuis twijfelt aan de effectiviteit hiervan. ‘Het plan staat toch al vast. Er wordt geen rekening gehouden. Tuurlijk, het is fijn dat de school wil blijven. Het probleem is dat tachtig procent van de leerlingen niet uit deze omgeving komt. Veel binding voelen ze dus niet, waarom wil de school hier dan blijven? Daarnaast zijn er ook hele mooie alternatieven aangedragen, maar daar wordt niet naar geluisterd. Het voormalige terrein van de Vluchtheuvel zou bijvoorbeeld een hele mooie locatie zijn voor een noodgebouw.’

Samenwerken

Die laatste optie heeft wel degelijk de politiek bereikt. Ipema: ‘Het terrein van de Vluchtheuvel is niet in handen van de gemeente. We hebben daarover geen zeggenschap, daarnaast zijn daar geen voorzieningen om in dit tijdspad een noodgebouw te realiseren. Ook wil de school graag in de kern van het dorp blijven. Dat de leerlingen van het Dr. Nassaucollege niet uit de omgeving komen is niet helemaal waar. Nadat het nieuws kwam dat de school zou vertrekken uit Norg, meldden ook leerlingen uit de omgeving van Assen zich aan. Maar dat is van de laatste instroom. Het overgrote deel komt wel degelijk uit de omgeving en de ouders vinden het fijn om hun kinderen dicht bij huis naar school te laten gaan. De Brinkhof is de beste optie. Elke dag zijn er enkele zalen niet in gebruik, die kunnen we dus prima reserveren en door enkele noodlokalen erbij te zetten kan elke leerling naar school. Daarnaast hebben verschillende verenigingen te maken met een daling van het aantal leden, dus door ook nog een school uit Norg te halen komt dat zeker niet ten goede. Activiteiten en bedrijfsvoeringen in De Brinkhof kunnen doorgaan zoals ze dat nu gewend zijn. Het lijkt ons juist heel prettig dat verschillende organisaties en verenigingen kunnen samenwerken met deze school. En dat een schoolbel afgaat tijdens een uitvaart, daar hoeven de Norgers niet bang voor te zijn. Een tijdelijke school vergt ook een andere manier van onderwijs. We willen nu de stap zetten om dit zo duidelijk mogelijk te kaderen samen met de inwoners. Hopelijk is de kou inmiddels uit de lucht en kunnen we vruchtbare stappen zetten, zodat we Norg levendig en gemeenschappelijk kunnen houden.’

UIT DE KRANT