Harmannus Ensing

Afbeelding
man/vrouw met de hamer
Naam: Harmannus Ensing
Functie: Voorzitter Onderling Paardenfonds Peize
“Het Onderling Paardenfonds Peize werd in 1897 opgericht. Sedert 1975 ben ik de voorzitter. Zo’n paardenfonds is, heel algemeen gesteld, een onderlinge verzekering die bij de dood van een paard tachtig procent van de twee keer per jaar door twee experts geschatte waarde vergoedt. Vroeger, in de tijd dat een paard nog voor allerlei landbouwwerkzaamheden werd gebruikt, was het ledenbestand een stuk groter dan nu. Het telde zeker wel een paar honderd boeren. Maar ja, die zijn er nu veel minder en de rol van het paard als ‘werkdier’ is ook verleden tijd. De paarden werden vroeger ook op wel vier verschillende plekken in het dorp gekeurd. Dat was een hele gebeurtenis. Ons Paardenfonds telt vandaag de dag 54 leden met in totaal 135 paarden. Met hoofdzakelijk, laat ik ze onder dit begrip noemen, hobby paarden. Zelf heb ik er nog vier, die we bij ons een ‘rustige oude dag’ gunnen. Maar er zijn ook wel rijpaarden bij. Iedere paardenbezitter kan lid worden. De waarde van de paarden wordt dus twee keer per jaar door twee deskundigen geschat; op basis daarvan wordt de te betalen premie vastgesteld. Die stellen we heel scherp, want we zijn er niet om winst te maken. Met de premie wordt de kas gespekt om bij overlijden te kunnen uitkeren. We zijn, dat stel ik hier heel duidelijk, geen algemene verzekeringsmaatschappij maar een onderlinge ‘particuliere verzekeringsclub’ die zich alleen op paarden richt. We kunnen ons financieel nog steeds redden maar moeten uiteraard wel de financiële positie in de gaten houden. Veel paardenfondsen zijn al ter ziele gegaan door gebrek aan financiën maar wij houden de vinger goed aan de pols. Onze leden komen in hoofdzaak uit Peize, maar toch ook wel uit omliggende plaatsen als Eelde en Roden. In principe kan iedereen bij ons terecht; zoveel paardenfondsen zijn er niet meer maar ze zijn voor veel liefhebbers echt een uitkomst, hoewel de overheid de regelgeving steeds strenger maakt. Al te positief zie ik de toekomst in dat opzicht dan ook niet tegemoet. Tja, daar zullen we mee moeten leren leven. Alles verandert, maar ons Onderling Paardenfonds Peize floreert nog steeds. Ons bestuur vergadert vier keer per jaar en dan hebben we natuurlijk ook nog de jaarlijkse ledenvergadering. Meer weten over het Onderling Paardenfonds Peize? Bel me gerust: 050-5032330.”
 

UIT DE KRANT

Lees ook