Frank Bouman, voorzitter Hippisch Platform Noordenveld

Afbeelding
man/vrouw met de hamer

‘Vorige week hebben wij het Hippisch Platform Noordenveld gelanceerd. Een platform waar Rij- en Menverenigingen, Paardrijverenigingen en paardenstichtingen uit de gemeente zijn vertegenwoordigd. Ik ben als eerste voorzitter, een soort ad-interim, aangesteld. Afgelopen jaar hebben we met alle betrokkenen gesproken over de oprichting hiervan.
We hebben geconstateerd dat er relatief weinig jeugd paard rijdt in de gemeente Noordenveld.  Dat terwijl de maneges het over het algemeen goed doen. We moeten daarom meer aandacht schenken aan de jeugd, maar ook aan herintreders. Dat doen we door een toegankelijke sport voor iedereen te creëren. Niet alleen voor hen die graag willen sporten, maar ook voor hen die recreatief willen rijden. Met prachtige recreatieroutes in Noordenveld, is er genoeg te beleven. Dat moeten we uitdragen.
De verschillende paardensportverenigingen in Noordenveld stonden tot nog toe veel op zichzelf. Er waren weinig dwarsverbanden. Om ook het gemiddelde niveau op te hogen, is het belangrijk om meer samen te werken. Zo kun je namelijk lessen aanbieden op verschillende levels. Vereniging overschrijdende lessen, waarbij men elkaars niveau kan verhogen.
Er ligt inmiddels al een visierapport over de toekomst van paardensport in Noordenveld. Daarin wordt gesproken over een hippisch centrum, welke aan moet sluiten op ieder niveau van de paardensport. Ook moet dit het organiseren van wedstrijden makkelijker maken.
Met het platform willen we vooral een brug slaan tussen de verschillende verenigingen en stichtingen. Samen kunnen we veel meer dan alleen, en het is mooi om te zien dat alle betrokken partijen open staan voor de samenwerking. Daarom starten we binnenkort met vier commissies, te weten dressuur, springen, mennen en buitenrijden. Op deze manier hopen we iedere paardenliefhebber te kunnen vertegenwoordigen.
De paardensport is nog steeds populair in onze gemeente en we hebben een goed klimaat hiervoor. Dat moeten we behouden en ondertussen moeten we de jeugd meer motiveren om zich met de paardensport bezig te houden. Dat doen we allereerst door het laagdrempelig te houden. Daar ligt een grote opdracht voor het Hippisch Platform Noordenveld.’

UIT DE KRANT