Scholieren willen een jeugdraad, de Ongenode Gast was bij het debat

|||||||||
||||||||| Foto: |||||||||
[on] genode gast
RODEN – De gemeenteraad van Noordenveld heeft hun mond er vol van: de jeugdraad die er binnen afzienbare tijd moet komen. Afgelopen week namen leerlingen van de Ronerborg in Roden alvast een voorschotje op deze jeugdraad, op uitnodiging van CDA en ChristenUnie Noordenveld. In de raadszaal debatteerden zij over zaken die voor hen belangrijk zijn, en de Ongenode Gast was erbij.
De spannende ochtend in het huis van de democratie van Noordenveld, begon met een voorlichting over de gemeenteraad. Daarna kwam het hoogtepunt van de ochtend, namelijk het debat van de scholieren. Allereerst werd er gedebatteerd over het belang van een kinderburgemeester in de gemeente Noordenveld. Al gauw bleek dat een kinderburgemeester in goede aarde viel, maar er was nogal wat vraag over de invulling hiervan. Gespreksleider en uittredend raadslid Jeroen Westendorp voelde de scholieren hierover aan de tand. Rogier, een fervent voorstander van de kinderburgemeester, vindt het vooral belangrijk dat een kinderburgemeester weet wat hij wil. Daarna werd er nog nagedacht over de beoogde leeftijd van de burgemeester. ‘Als de burgemeester acht jaar is, weet hij niets van feesten’, werd er geopperd. De scholieren moesten nogal wennen aan de raadszaal, zeker aan het begin. Toen één van de leerlingen voor het eerst insprak, merkte hij gelijk op dat het geluid van de microfoons nogal overweldigend is. ‘Wauw, dit is hard’, sprak hij in de microfoon. Nadat iedereen zijn zegje had gedaan over het belang van een kinderburgemeester, wilde voorzitter en initiatiefnemer Emmaly Scheepstra het voorstel in stemming brengen. Juist op dat moment kwam burgemeester Klaas Smid, voorzien van burgemeestersketting, binnenlopen. Hij zetelde zich naast wethouder Alex Wekema, die bijna de gehele ochtend aandachtig toehoorder was van de jeugdraad. Wekema genoot zichtbaar van de jeugdige raadsleden, die niet vervallen in eindeloze herhaling en lastige termen. Zo kan politiek ook zijn, zag je de wethouder haast denken. Over dan naar de stemming. Met veertien voor en vijf tegen, wordt het idee van een kinderburgemeester aangenomen. Mooi is hoe de scholieren dit heuglijke feit vieren. De high fives zijn niet van de lucht. Groot enthousiasme dus. Onder de aanwezige geïnteresseerden zien we onder andere Menne Kamminga, Tineke Nieboer, Joke Korsaan en Astrid Westra. Ook Marjolein Bos – die net als Menne, Tineke, Joke en Astrid een politieke kleur heeft – is aanwezig. Marjolein is zelf docent Nederlands en praat dus graag mee wanneer het gesprek over de bibliotheek gaat. CDA lijsttrekker Gerard Willenborg heeft zojuist het onderwerp aangesneden met een scherpe stelling. Hoe kijken de scholieren tegen de bieb aan, die toch een redelijk stoffig karakter heeft? Lang niet iedereen blijkt er nog te komen, maar allen onderstrepen zij het belang van de bieb. ‘Ook voor oudere mensen’, zegt één van de jeugdraadsleden. Wethouder Wekema zit met een glimlach van oor tot oor te luisteren, wanneer de raadsleden één voor één het belang van de bibliotheken onderstrepen. Nee, als het aan hen ligt blijft de bieb nog in lengte van jaren een belangrijk instituut. Dan over de dienstplicht. CDA’er Willenborg zou het graag opnieuw zien worden ingevoerd en houdt een warm pleidooi voor wat hij ‘een prachttijd’ noemt. De enthousiaste woorden van Willenborg sterven in schoonheid: niemand van de scholieren stemt voor de herinvoering van de dienstplicht. En dan zit de eerste officieuze jeugdraad erop. Wanneer de deelnemers gevraagd worden naar hun belevingen, reageren ze allemaal enthousiast. ‘Als er wat meegedaan wordt, ben ik zeker van plan nog eens te komen’, zegt Eva. ‘Het was leuker dan verwacht’, zegt een jongeman. Jeroen Westendorp, die zichtbaar een kostelijke ochtend heeft gehad, prijst de inzet van de scholieren. ‘Je hoeft wat mij betreft geen raadslid of wethouder te worden, als je maar durft te zeggen wat je vindt.’ Bij het verlaten van de raadszaal, krijgen de deelnemers nog een presentje van wethouder Wekema. ‘Ik heb even in de voorraadkasten van de gemeente gegraaid en heb een kleinigheidje gevonden’, zegt hij. Het blijkt een turver uit Veenhuizen. De scholieren bedanken de wethouder beleefd, kijken naar de ‘stift’ en halen hun schouders op. Het was een leuke ochtend. ‘Zeker omdat het onder schooltijd was.’
Wat: Jeugdraadsvergadering Wanneer: vrijdag 16 maart Hoe laat: 10:00 uur
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|||||||||

UIT DE KRANT