Herinrichting van De Slokkert is klaar!

Afbeelding
actueel

REGIO – Het werk aan De Slokkert is klaar. Beide fasen van de inrichting zijn afgerond. Dinsdag droeg de aannemer het gebied weer over aan de landinrichtingscommissie. De commissie gaf het gebied direct terug aan de beheerder, Natuurmonumenten en Waterschap Noorderzijlvest. De beek heeft voor een groot gedeelte zijn oude loop weer teruggekregen. Delen van de Slokkert zijn daarvoor gedempt en delen zijn opnieuw gegraven. Verder zijn sloten gedempt of verslenkt. Ook de compenserende maatregelen zoals het aanleggen van drainage en het graven van sloten zijn uitgevoerd. Het werk aan de Slokkert is onderdeel van het Beekherstel Peizerdiep. Met de uitvoering van het project beekherstel Peizerdiep krijgen de Noordrentse beken meer ruimte. Doel van het project Beekherstel is meer water in het gebied vast te houden en het gebied beter geschikt te maken voorn planten en dieren. De beken worden hersteld zodat ruim veertig kilometer langs de beken landschappelijk fraai kan worden ingericht, bij hoog water ruim drie miljoen kubieke meter water kan worden verborgen en enkele honderden hectares nieuw beekdalnatuur mogelijk is. Het project Beekherstel Peizerdiep is onderdeel van de Landinrichting Roden-Norg. Partners in deze landinrichtingscommissies zijn de provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Noordenveld, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO en het Kadaster.

UIT DE KRANT

Lees ook