Tevredenheid bij wijkschouw Hofsteden

Afbeelding
actueel

RODEN – Afgelopen week vond er in Roder wijk De Hofsteden een wijkschouw plaats. Leden van de wijkbelangenvereniging, de gemeentelijke contactambtenaar van ‘sociaal wijkbeheer’, de medewerkers van de buitendienst, de wijkagent, een medewerker van Woonborg en de buurtwerker van Welzijn in Noordenveld zijn de vaste partners die altijd deelnemen aan een wijkschouw.

Van te voren hebben de leden van de belangenvereniging punten verzameld om tijdens de schouw te bekijken. Doelstelling is om kleine problemen meteen op te lossen en grotere zaken te bespreken om te verbeteren. ‘Dat lukt in meestal alle gevallen heel goed,’ laat Gert van Rossum van de afdeling sociaal wijkbeheer van de gemeente Noordenveld weten. ‘De wijkschouw geeft een goed beeld van alle punten die aandacht vragen. Samen met de buurt en onze partners kunnen we dan zoeken naar oplossingen. Veel problemen hebben te maken met ‘groen en grijs’. Het gaat dan bijvoorbeeld om overhangende takken of stoeptegels die scheef liggen.’

Zo ook in de wijk De Hofsteden. Veel zaken gingen ditmaal over ‘groen’. Overhangende takken bij voet- en fietspaden, het vervangen, rooien of snoeien van bomen en tuinafval dat door bewoners in de wijk wordt gedeponeerd, ook waar dat niet mag. Discussiepunt was het speeltuintje aan de Hunenborg. Moet dat wel of niet blijven? Duidelijk was al wel dat er van het speeltuintje weinig gebruik wordt gemaakt. Toestellen kunnen dan elders in de gemeente beter benut worden, was de gedachte. De wijkbelangenvereniging heeft op zich genomen om in de buurt een enquête of iets dergelijks rond te laten gaan, zodat ook omwonenden hun zegje kunnen doen. Verder was er aandacht voor hangjeugd bij Het Valkhof. Zowel politie als de buurtwerker van Welzijn in Noordenveld zullen hier de komende tijd aandacht aan gaan besteden.

Al met al lieten de buurtbewoners weten tevreden te zijn over de aanpak van de wijkschouwen.

Op de foto: Buurtbewoners Bert Akker, Jan Dijkstra, Piet Schutte, Contactambtenaar Gert van Rossum, WiN medewerker Bob Hulshof en gemeentelijk medewerker buitendienst Martin van Biessum.

UIT DE KRANT

Lees ook