Website en kunstuitleen voor Kunstmomenten Noordenveld

actueel

NOORDENVELD – De Stichting Kunstmomenten Noordenveld stelt zich ten doel amateurkunstenaars in de gemeente Noordenveld een platform te bieden om inwoners kennis te laten maken met hun kunst. In het contact met deelnemers en belangstellenden is een website onontbeerlijk. Het is in feite één van de belangrijkste poten onder het platform. Inmiddels is de website www.kunstmomentennoordenveld.nl operationeel. Daarnaast geeft de stichting regelmatig een nieuwsbrief uit. Om het doel, het bieden van een platform, te bereiken heeft de stichting de afgelopen drie jaar in september een open atelierroute voor amateurs gehouden. Bij de kunstenaar thuis kon kennis genomen worden van het werk van schilders, beeldhouwers, fotografen en sieradenmakers. De volgende route staat gepland op 18 en 19 april 2015. Het bestuur heeft gekozen voor het voorjaar omdat er rond september meer vergelijkbare activiteiten georganiseerd worden.  Een nieuwe activiteit voor Kunstmomenten is de kunstuitleen. Amateurs maken kwalitatief mooi en goed werk. Het is jammer wanneer dat in eigen atelier blijf staan. Kunstmomenten wil daarom via de website kunstenaars die dat willen in contact brengen met belangstellenden die graag iets moois voor een bepaalde periode willen lenen. De afspraken worden gemaakt tussen kunstenaar en lener, de stichting biedt ondersteuning. De kunstuitleen wordt ten doop gehouden tijdens het Toen & Nu Festival op 14 juni. Met een tent op de Brink neemt Kunstmomenten deel. Na het in de markt zetten van de kunstuitleen is in de tent ook voor ieder de gelegenheid iets van zijn visie op Roden van vroeger en Roden van nu met een kreet of tekening kenbaar te maken. Een kunstenaar maakt daar dan een geheel van. Het nieuwe bestuur bestaat uit Leo van der Heiden (voorzitter), Inge Breukers (secretaris), Iwe Hut (penningmeester), Marjolijn Verspiek (website), Henk Jan van de Veen (lid), Piet van Houten (lid) en Fokko Rijkens (adviseur).

UIT DE KRANT