‘Ziet op u zelve’

Gemeente Noordenveld

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Dit jaar viert Noordenveld het Ot en Sien jaar. U weet wel die beroemde leesboekjes van de lagere school. Vroeger... Met Ot en Sien als hoofdpersonen. Illustraties van Ligthart en tekst van de geboren Roner Hindericus Scheepstra. U kunt de laatste achter de kerk zien staan in brons gegoten. Ot en Sien als beeldjes staan midden op de Brink... Beroemd is een groot woord, maar ik wil het nu met U hebben over een duo, die in hun tijd en lang daarna een grote bekendheid genoten. Nee geen verzonnen figuren deze keer, maar levensechte. Hun namen doen wel wat aan Ot en Sien denken. Ze heeten Ot en Aoltie. Officieel Ot Aalders en Aaltje Blijleven... in 1923 kochten zij van Jan Willems van Alteveer een kampje veldgrond van dik 20 are in het Steenbergerveld. Jan Willems’ vader Egbert was vrijwel een buurman van de vader van Ot, Albert Aalders. Na de koop per onderhandse acte, die bewaard is gebleven richten Ot en Aoltie op dit hoekje veldgrond een plaggenhut op. Die moest naar volksgebruik in een nacht verrijzen en ‘s morgens moest als bewijs van bewoning de rook uit de schoorsteen kringelen. Waarom “koos” je in die tijd voor het wonen in een plaggenhut. Welnu Ot en Aoltie hadden geen keuze... Wie niet over voldoende middelen van bestaan beschikte, trok het veld in en richtte zo’n hut op... Zo verrezen hele kolonies hutten in ieder Drentse gemeente. Ook Ot en Aoltie kregen buren eerst alleen maar plaggenhutbewoners, later ook stenen huizen. De streek ging eerst door het ook leven als Steenbergerveld... zr Michielsen deed er veel evangelisatiewerk... Zij bracht ook welkome goederen mee... Kleren, voedsel soms, zelf lectuur als er belangstelling voor was... Geen wonder dat veel bewoners uit het veld haar kerkdienst bijwoonden... Er was wat te halen. Ongewild kreeg het Steenbergerveld zo zijn naam Tranendal. Aanleiding was de lepe buurman van Ot en Aoltie, Max Oel(Uilenberg). Max zat meestal voor in Zusters kerkje. Toen zr Michielsen het scheppingsverhaal vertelde en aangekomen was bij het verwijderen van Adam en Eva uit het Paradijs. “Zij moesten toen wonen in het Aardse Tanendal...” “ Verdomd”, moet Max Oel daarop uitgeroepen hebben ...”daor woon ik...!” Ook Ot en Aolties plaggenhut droeg een naam “Ziet Op U Zelve...” De aanleiding waren de opmerkingen van voorbijgangers op de onaanzienlijke staat van Ot en Aolties hut. Die zag er niet uit... Hoe kon je er voor kiezen om daarin te wonen... Temidden van het ongedierte... Ot gaf ze een koekje van eigen deeg: hoe kon je er voor kiezen om met zulke onnozele opmerkingen rond te lopen... Vandaar: ga es voor de spiegel staan en kijk eens naar je zelve... wat blijkt hier nu uit? Je moet geen opmerkingen maken over slachtoffers van de woningnood en over de keuzes die daaruit voortvloeien. Tegenwoordig zien we ze terug als bewoners van vakantiehuisjes, in kraak- dan wel antikraakpanden, op woonbootjes, caravans, woonwagens, ja zelfs tenten. Sommige slachtoffers laten zich zelfs overhalen een dure lening bij de banken af te sluiten en worden woningbezitter... Noodgedwongen. Bij echtscheiding, werkloosheid zijn ze verder van huis... Hebben Ot en Aoltie de huidige generatie politici nog iets te zeggen? Jazeker: Ziet op U zelve... Ga eens voor de spiegel staan en stel jezelf de vraag... Wat doen wij nou zoal om de nood van de woningzoekende te lenigen... Om met Max Oel te spreken moet het antwoord zijn: Verdomd weinig... Nu zijn er ook twee factoren die dat weinige kunnen verklaren. De woningcorporaties denken aan allesbehalve bouwen voor woningzoekenden. In Assen is echter juist een woontoren verrezen. Wie komt er in? De woningcorporatie Actium. Bouwen voor jezelf daar komt het op neer. Wat doen ze verder? Speculeren op de beurs met de opgehaalde huurpenningen... De tweede factor zijn de omwonenden van de bouwlocatie. Als ze al niet planschade binnen kunnen halen dat procederen ze wel een eind weg... Doel geen bouwactiviteiten... Probeer het bij de buren... Nee dat is slecht nieuws voor de dikke 2500 woningzoekenden in Noordenveld. Zelfs het bestuurakkoord van de 4 partijen, die het nieuwe college Noordenveld vormen, bied onvoldoende soelaas. Er staat dat de wachtlijsten van woningzoekers moeten verdwijnen... Hoe... dat staat er niet bij... Nee Ot mag dan misschien een plaggenhutbewoner zijn, dom was hij zeker niet... Vandaar, dat het opschrift Ziet Op U Zelve een zekere faam genoot. In die tijd... Ook hedentendage is het goed, dat we Ots motto weer tevoorschijn halen... Gemeentebestuur, corporaties... Doe er Uw voordeel mee...

UIT DE KRANT