Hamerstukken week 17

hamerstukken

- Meneer uit Peize ging in hoger beroep tegen de beslissing van de gemeente om geen vrachtwagenverbod in te stellen op het doodlopende deel van de Zanddijk in Peize. De Raad van State boog zich er onlangs over en verklaarde het hoger beroep ongegrond.
- De gemeente Noordenveld biedt de kavel gelegen tussen Hoofdstraat 1A en 3 in Roderwolde te koop aan voor de oprichting van een vrijstaande woning volgens de randvoorwaarden voor een vraagprijs van 195.000 euro kosten koper. De verkoop zal worden verzorgd door makelaar Martin Brink van Dijken uit Roden. De strook grond achter de Hoofdstraat 1A wordt aan de eigenaar te koop aangeboden voor vijftien euro per vierkante meter.
- In maart van dit jaar heeft een van de toezichthouders van de gemeente geconstateerd dat er op het perceel Smeerveensedijk in Peize sloopwerkzaamheden plaatsvonden zonder dat daarvoor de vereiste sloopmelding was gedaan. Mondeling werd toen een sloopstop opgelegd. Intussen is deze beslissing per brief bevestigd aan de eigenaar van Beauty Sauna Peize. Ondertussen is wel een sloopmelding gedaan. Die aanvraag is in behandeling. Zodra de melding is geaccepteerd, kan de sloop worden hervat. Eerder dus niet.
- De gemeente Noordenveld onderzoekt in de onderhandelingen met Stichting Molenduinbad Norg over een nieuwe subsidie vanaf 2016 de mogelijkheden het tarief voor gebruik van met Molenduinbad door gemeentelijke zwemverenigingen gelijk te stellen aan het tarief van zwembad De Hullen.
- Noordenveld stemt in met een subsidie voor 2014 aan de Stichting Kop van Drenthe van maximaal 54.100 euro, onder te verdelen in 17.500 euro voor Tourist Info Punten in de gemeente Noordenveld; 19.100 euro ten behoeve van reguliere activiteiten van de Stichting, 15.000 euro ten behoeve van digitale ontwikkeling van de stichting en 2500 euro ten behoeve van de ontwikkeling en digitalisering van themaroutes.

UIT DE KRANT