‘De maatschappij een beetje mooier maken’

Afbeelding
actueel

RODEN – Er zijn talloze soorten vrijwilligerswerk: van mensen gezelschap houden tot maaltijden rondrijden, EHBO-werk doen of voetbaltraining geven. Trijn Riks uit Langelo vindt vrijwilligerswerk belangrijk. ‘Je doet het omdat je een ander wilt helpen. Dat is goed voor je zelfvertrouwen en je krijgt er veel voldoening voor terug.’ Als voorzitter van het Steunpunt Vrijwilligerswerk is Trijn Riks veel in de weer om maatschappelijke organisaties en vrijwilligers bij elkaar te brengen. ‘Vrijwilligerswerk is goed voor iedereen,’ vindt ze. ‘Je bent met andere mensen bezig. Je doet het niet voor het geld, maar omdat je het graag wilt. Daar krijg je zelfvertrouwen, voldoening en waardering voor terug. Ik vind wel dat vrijwilligerswerk een betaalde baan niet in de weg mag staan. Als iemand ontslagen wordt vanwege bezuinigingen, mag dat niet opgelost worden met vrijwilligerswerk. Helaas ligt dat niet altijd zo scherp. Zo schenken vrijwilligers koffie in verpleeghuizen, terwijl dat vroeger betaald werd. Daar is nu geen geld meer voor.’ Trijn werkt haar hele volwassen leven al met mensen. Ze is opgeleid tot onderwijzeres, maar had snel in de gaten dat (jong) volwassenen haar beter lagen dan kinderen. ‘Toen ben ik in het welzijnswerk gaan werken. Mijn eerste vrijwilligersbaan was het Roder Advies Team in 1979. Het doel was jongeren die hulpverlening nodig hadden, te stimuleren om elkaar helpen. Halverwege de jaren tachtig raakte ik betrokken bij De Cirkel in Roden. Aanvankelijk als vrijwilliger, later als coördinator. Dat was een initiatief om meisjes die tussen de wal en het schip raakten, op weg te helpen.’ In 1993 werd De Cirkel gesloten. De inbrengwinkel werd voortgezet als vrijwilligersproject en draait nog steeds goed. Het naaiatelier werd ondergebracht bij de sociale werkplaats Noordenveld. Trijn ging mee als trajectbegeleider, maar stapte na korte tijd over naar de sociale dienst.

Na haar pensioen besloot Trijn haar energie te wijden aan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Ze somt op. ‘Ik ben actief geweest in het bestuur, de PR-groep, NLdoet en de werkgroep Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. We zijn nu bezig met de Noordenveldse Uitdaging:. Dat wil zeggen bedrijven stimuleren om met gesloten beurs iets doen voor maatschappelijke organisaties. Ik wil de maatschappij een beetje mooier maken. Dat kun je bereiken door mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen, samen te werken en de krachten te bundelen.’

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is onderdeel van Welzijn in Noordenveld. Doel is vrijwilligerswerk te stimuleren en coördineren. In Noordenveld zijn veel vrijwilligers actief in verenigingen, de culturele sector, onderwijs, buurtzorg, sport, jongeren- en ouderenwerk en zorg. Er zijn ook nog veel vacatures. Verenigingen en organisaties kunnen hun vacatures melden bij de Vrijwilligers Vacature Bank, vrijwilligers kunnen daarop reageren. Meer weten? Kijk op www.welzijninnoordenveld.nl/vrijwilligers.

UIT DE KRANT