Gemeenteraad op bezoek in Veenhuizen

|||
||| Foto: |||
actueel

VEENHUIZEN – De gemeenteraad van Noordenveld kreeg vrijdagmiddag informatie over de laatste stand van zaken over het proces ‘Koloniën van Weldadigheid onderweg naar UNESCO Werelderfgoed’ en de gebiedsontwikkeling ‘ Werken aan de Toekomst van Veenhuizen’. De raadsleden brachten daarnaast een bezoek aan twee projecten: ‘The White building’ van de Design Academy Eindhoven en de Tuinen van Weldadigheid bij boerderijencomplex Essererf. De reis om de Koloniën van Weldadigheid, waaronder dus Veenhuizen op de UNESCO Werelderfgoedlijst te plaatsen, is in volle gang. Gemeld kan worden dat uit onderzoek is gebleken dat de koloniën wereldwijd uniek zijn. Verder is onlangs de tussentijdse rapportage volgordebepaling bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingeleverd. Dit is een belangrijk stuk, want in het voorjaar van 2015 neemt de minister van OCW een besluit over de slagingskans. Ook geeft zij aan de hand van dit document aan wat het geschikte moment van indiening van de nominaties van de sites op de voorlopige lijst van Nederland is. Er wordt voor de koloniën nog steeds ingezet op 2018, tweehonderd jaar na de oprichting van de maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, maar er zijn meer sites die hier naar streven.

|||
|||
|||

UIT DE KRANT