Wijkschouw De Velden: ‘niet alles lukt’

||
|| Foto: ||
actueel

WESTERVELDE/ZUIDVELDE – Onlangs werd er in de dorpen Westervelde en Zuidvelde een wijkschouw georganiseerd. De Belangenvereniging De Velden, waar beide dorpen onder vallen, was met vier bestuursleden aanwezig. Samen met medewerkers van de gemeente, de politie en Welzijn in Noordenveld waren zij op de fiets gestapt en op pad gegaan om knelpunten in beide dorpen te bekijken. De belangenvereniging heeft vooraf de bevolking geraadpleegd en de verbeterpunten ge?nventariseerd. Tijdens de schouw zijn deze punten mondeling toegelicht. Met een wijkschouw wil de gemeente Noordenveld kleine ongemakken in de dorpen en wijken snel verbeteren. Dat kan vaak ook snel, vooral als het om een losliggende tegel gaat of een overhangende tak. Niet alles is direct oplosbaar en dat merkten de bestuurders van De Velden dan ook ter plekke.

Kapot gereden bermen zijn in landelijk gelegen dorpen een bekend verschijnsel en aanpak van de bermen vindt door de gemeente in de regel plaats pas na de maïsoogst of zelfs pas in het voorjaar. Vooral de bermen van Zuidvelde richting Peest, vanuit Westervelde naar Een en het Norgerholt hebben zwaar te verduren gehad van het verkeer.
Het verval tussen weggedeelte en berm komt op sommige plaatsen uit op wel 5 tot 20 centimeter. Te veel, vindt de Belangenvereniging. En daardoor voor zowel automobilist als fietser te gevaarlijk. Crossmotoren op zandpaden in het bos geven ergernis. Volgens de politie is handhaving hiervan lastig, omdat je motorrijders ter plekke moet kunnen aanhouden. Een ander punt. De oversteek van het fietspad aan de Asserstraat in Zuidvelde geeft gevaar. Het zicht is niet altijd goed, fietsers en dan met name wielrenners, steken schuin over en een iets te steile helling aan de boszijde maakt het voor vooral oudere fietsers moeilijk om stil te staan. Valgevaar is duidelijk aanwezig. Aanpak vergt een uitgave die het budget van de wijkschouw overstijgt. ‘Gevaarlijke verkeerssituaties hebben ook vaak te maken met gedrag van de deelnemers,’ liet de politie optekenen. Te hard rijden in de dorpskom is daar een voorbeeld van, want ook dat werd in zowel Westervelde als Zuidvelde opgetekend als bezwaarlijk. Wensen vanuit de Belangenvereniging zijn er ook ten aanzien van de dorpsbrink in Zuidvelde. Om die verder op te knappen zouden er financiën beschikbaar moeten komen. Slecht mobiel bereik geeft ook ergernis. Ook wordt er gekeken door de Belangenvereniging De Velden of er in beide dorpen glasvezel kan worden aangelegd. Hierover is men al in gesprek met meerdere kleine kernen in de omgeving. Fietspaden kwamen aan de orde. Door het ontbreken van lantaarnpalen is het fietspad van Zuidvelde naar Norg ’s avonds niet aantrekkelijk om er gebruik van te maken. Het is er gewoonweg te donker om te fietsen. Ook aan dit punt kon de wijkschouw weinig toevoegen omdat de Provincie en niet de gemeente gaat over de fietspaden.
Het lijkt op deze wijze dat een jaarlijkse wijkschouw weinig kan toevoegen aan de grotere knelpunten in de wijken en buurten.
Toch blijft een wijkschouw nuttig. Roelof Timmermans gaf als voorzitter van De Velden aan dat het goed is elkaar op deze wijze te blijven ontmoeten. ‘Wij hopen vaak dat onze knelpunten snel worden opgelost, maar begrijpen ook wel dat dat niet altijd mogelijk is. Wel gaan we er van uit dat onze opmerkingen door de gemeente serieus worden genomen.’

||
||

UIT DE KRANT