‘Groenplatform’ voor Leek

Afbeelding
actueel

LEEK – In Leek is een zogenaamd groenplatform opgericht, bedoeld om het college van de gemeente gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien op het gebied van groenbeheer op het Landgoed Nienoord en op andere locaties in de gemeente.
Rond de kap en herplant van bomen op landgoed Nienoord was de Klankbordgroep Nienoordsingel actief. Nadat deze groep was opgeheven, bleef zowel bij de gemeente als bij de afdeling Leek-Nietap van het IVN en de Werkgroep Brandnetel de wens bestaan om een overlegstructuur voor groenbeheer in stand te houden. Vrijwilligers van de organisaties hebben genoeg kennis en vaardigheden in huis om onderzoeken op het landgoed uit te voeren.
De uitkomsten daarvan kan de gemeente weer gebruiken voor het op te stellen beheerplan Nienoord.

UIT DE KRANT