‘In 2017 is Roden weer de trots van het Noorden’

Afbeelding
actueel

Zakenkring Roden voorzitter Jan Post:

RODEN – De mogelijke komst van een Factory Outlet Centrum (FOC) in Assen. De ‘nieuwe winkelstraat’. De Albertsbaan én aanpassingen aan de Heerestraat en Wilhelminastraat. Jan Post, sinds anderhalf jaar voorzitter van Zakenkring Roden, weet er alles van. Bovendien doet hij een belofte. ‘Ik voorspel dat Roden in 2017 weer de trots van het Noorden is’.

Gemiddeld een dag per week besteedt Post aan Zakenkring Roden. ‘Al was het de periode voor het al dan niet doorgaan van het Ondernemersfonds veel drukker. Toen maakten we bijkans dubbele werkweken. Voor het overige is het veel overleggen. Vergaderen. De vinger aan de pols houden en proberen zoveel mogelijk informatie op te slurpen’, zegt Post, die overigens al tien jaar deel uitmaakt het bestuur.
In Roden is genoeg te doen. Nog te doen.
Maar ook de ontwikkelingen buiten Roden worden door Post en het bestuur goed in de gaten gehouden. Zo wordt de situatie rondom de mogelijke komst van een FOC in Assen op de voet gevolgd. Eind april zal de Asser gemeenteraad een beslissing nemen. ‘Het zou voor Roden beslist geen goede ontwikkeling zijn als dat centrum er zou komen. Onderzocht is namelijk dat het invloed heeft op winkels in een straal van dertig kilometer rond zo’n outlet. Met name kleding- en schoenenwinkels krijgen het dan een stuk moeilijker. Vandaar ook dat wij fel tegen de komst van een dergelijk centrum zijn. Het kan ondernemers in Roden zomaar tussen de tien en vijftien procent omzet schelen. Daar moeten we niet aan denken, daar willen we niet aan denken.
Binnenkort wordt ondernemers gevraagd aan te geven of ze voor of tegen zijn. Ik roep iedereen op tegen te stemmen. Het zou, dat durf ik best te stellen, heel slecht zijn voor winkeldorp Roden. terwijl wij juist vooruit willen. Juist weer de trots van het noorden willen worden. Ondernemers weten dus wat ze te doen staat straks: tegen stemmen’, zegt Post.
Jan Post nam de voorzittershamer over van Jan Buiter. Twee totaal verschillende types. Buiter uitgesprokener, Post meer een denker. Wellicht wat bedachtzamer. ‘Toch ben ook ik impulsief, hoor. Ik borrel van de ideeën. Ik vind dat we het als Zakenkring heel aardig doen. We hebben een kundig bestuur.
Een fris en jong bestuur. Als je ziet hoeveel energie er in het ‘doordrukken’ van het Ondernemersfonds is gestoken, dan mag ik best zeggen dat we goed bezig zijn. Ook met de nieuwe activiteitencommissie ben ik bijzonder blij. Behalve die commissies zijn allerlei werkgroepen met tal van onderwerpen bezig. En allemaal hebben we één doel: Roden weer op de kaart zetten. Roden uniek maken. Roden moet zich weer onderscheiden.’
Om weer bijzonder te worden, is de aanpak van de Albertsbaan cruciaal. ‘Oh, zeker weten. Ik kan verklappen dat de financiering helemaal gedekt is en dat begin 2016 gestart wordt met de werkzaamheden. Het wordt een groen plein. Een plein met water, bankjes en speelvoorzieningen. Een ontmoetingsplaats ook. Een rustpunt. Met uiteraard voldoende parkeerplaatsen. Op detailniveau kan ik er verder nog niet teveel over zeggen, maar vertrouw me: het wordt echt prachtig.’

Zakenkring Roden zet verder in op ‘de nieuwe winkelstraat’. ‘Samenwerken is dan het toverwoord. Pas door intensief samen te werken, kun je Roden op de kaart zetten. Dat lukt je alleen niet. Rob Weiss zal daar eind mei een presentatie over geven voor leden en niet-leden. Motto is ‘spring op de tandem’. Als we samen de schouders onder dit project zetten, dan komt het helemaal goed met Roden. Het ‘Rondje Roden’ moet een impuls krijgen. We zetten daarbij behalve de Albertsbaan ook nadrukkelijk in op de situatie in de Heere- en Wilhelminastraat. Daar moet duidelijk meer structuur in komen. Het parkeren moet beter geregeld worden. Nu is het door tal van doorsteken onoverzichtelijk. Eind 2017 zijn als alles meezit al dit soort zaken geregeld. Hebben we alles perfect in orde en zijn we echt weer de trots van het Noorden.’

Post kent het centrum van het dorp op z’n duimpje. ‘En ondanks alle verhalen hebben we in Roden toch weinig leegstand. Dat valt alleszins mee hoor. Roden heeft nu al een mooi winkelaanbod. En met de aanpassingen die straks doorgevoerd worden, zit alles straks weer vol hoor. Let maar op. Dan biedt Roden heel veel. Overigens blijft een ander aandachtspunt de verbinding tussen de Vrije Tijds Boulevard en het centrum. Ook daar gaan we echt werk van maken. We beginnen met het plaatsen van een informatiezuil. Mensen moeten het besef krijgen wat Roden te bieden heeft en dat dit allemaal op steenworp afstand is. Ook daar blijven we mee bezig. Natuurlijk is het een utopie om te denken dat alle bezoekers van de VTB zich ook in het centrum van Roden zullen melden. Maar laat het dan een klein gedeelte zijn. Wij willen er als Zakenkring alles aan doen om zoveel mogelijk mensen naar het centrum te krijgen. Dat is onze taak, daar gaan we voor.’

Post is enthousiast en zelfverzekerd. Hij gelooft heilig in de visie van Rob Wijs, de kunde van Cor Molenaar en in de samenwerking met de gemeente, die zich volgens Post altijd constructief opstelt. ‘Ook de saamhorigheid tussen de ondernemers is belangrijk. Op bepaalde vlakken kan dat nog beter. Het is en blijft altijd weer een kwestie van geven en nemen. De ene keer vaart jouw zaak er wel bij, een andere keer je buurman. Als we met elkaar dat besef hebben, dan kunnen we echt met vertrouwen vooruit kijken.’

Dan nog even over Post zelf. ‘Je zou de bestuursleden moeten vragen wat voor type voorzitter ik ben. Ik hecht in elk geval aan taakuitvoering. Ben een man van overleg en sta overal voor open. Ik ben ook iemand die door wil pakken. Die vooruit wil. Maar liever heb ik het over wij. Wij, de Zakenkring. Want wij zijn simpelweg een mooie, actieve groep vrijwilligers die er alles voor over hebben om Roden tot volle wasdom te brengen.’

UIT DE KRANT