Essentaksterfte in de gemeente Leek

actueel

LEEK - Sinds enige tijd heerst een nieuwe schimmelziekte die aanzienlijke schade veroorzaakt bij de Gewone Es (Fraxinus excelsior). De ziekte heet Essentaksterfte. De aantasting door de Essentaksterfte is ingrijpend en veel verspreid. Vooral jonge takken sterven in eerste instantie af. De afgestorven takken herstellen niet. Bij aanhoudende aantasting sterft een groot gedeelte van de kroon en zelfs de gehele boom af. De aantasting gaat elk groeiseizoen verder. De gemeente Leek maakt zich zorgen over enkele plaatsen waar grote hoeveelheden aaneengesloten Essen voorkomen. Als een enkele boom sterft, leidt dit wel tot een gat, maar deze kan gemist worden. Als grotere hoeveelheden bomen sterven, leidt dit onherroepelijk tot een onaanvaardbaar verlies aan natuur en landschap. In totaal heeft de gemeente Leek ongeveer 3100 essen in beheer, waarbij de inschatting is dat 70% hiervan zal afsterven. Nader onderzoek en tijdige maatregelen, zoals gefaseerde vervanging, kunnen de negatieve gevolgen voor natuur en landschap verzachten. De prioriteit richt zich nu met name op de essenlaan op het Landgoed Nienoord. Hier is een groot aantal Essen aaneengesloten aangeplant en deze beplanting is nu al ernstig aangetast. Een groot aantal van deze bomen is om veiligheidsredenen inmiddels gesnoeid. Samen met het Groenplatform, bestaande uit leden van IVN Leek en Werkgroep Brandnetel, wordt onderzocht welke verdere maatregelen hier passend zijn.

UIT DE KRANT