Nieuw seizoen Vrouwen van Nu Tolbert

actueel

TOLBERT – De vrouwen van Nu, afdeling Tolbert, beginnen aan weer een nieuw seizoen Het bestuur heeft een programma samengesteld dat er gevarieerd uitziet. Behalve het programma, zijn er verschillende vaste groepen zoals bewegen op muziek, leeskring, fietsclub, handwerkgroep, volksdansgroep en kunstgroep. Bovendien organiseert het bestuur twee koffieochtenden per jaar, de eerste staat gepand op 3 november als mevrouw De Vries een presentatie geeft over de Nederlandse Hartstichting. Programma: echtpaar Annema komt 24 november vertellen over hun reis naar Mongolië en echtpaar Kuiper vertellen op 15 maart over hun reis naar Costa Rica. Dinsdag 22 september is de eerste bijeenkomst, vanaf 19.45 uur. In de Cazemier Boerderij vertelt Piet Haima, oud-rechercheur, over de gewelddadige overval op het postkantoor in Groningen. Op aanvraag wordt het programmaboekje toegestuurd. Bel voor meer informatie met 0594-516527. Mensen die geïnteresseerd zijn, zijn ook welkom op de eerste bijeenkomst op 22 september.

UIT DE KRANT