Duidelijkheid over Albertsbaan

actueel

RODEN - Op de Albertsbaan komen 140 parkeerplaatsen. Tijdens de aanleg zullen er in de Wilhelminastraat/Heerestraat-noord ongeveer dertig parkeerplaatsen worden gerealiseerd door poefjes en fietsenrekken te verwijderen. Aan de trambaan (achter de kerk) worden er ongeveer twintig aangelegd. Om het aantal parkeerplaatsen gedurende de aanleg op hetzelfde niveau te houden, wordt er op de kop van de Wilhelminastraat/Kanaalstraat een tijdelijke voorziening aangelegd. Al deze parkeerplaatsen blijven in elk geval tot 2018 liggen. In de loop van 2017 wordt er dan opnieuw naar parkeergedrag- en behoefte gekeken en zal er bepaald worden hoe het definitief ingericht wordt.

UIT DE KRANT