Cursus Bloemrijke Kunstgeschiedenis

actueel

NOORDENVELD - Alweer voor het 5e seizoen biedt Welzijn in Noordenveld een cursus kunstgeschiedenis aan onder de titel ‘Bloemrijke Kunstgeschiedenis’. Het is een cursus van 9 wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in dorpshuis De Dobbe in Roden. Op 28 oktober is de start.
De cursus wordt over het algemeen door de deelnemers als zeer toegankelijke ervaren en vereist geen voorkennis. In de vorm van lezingen met veel beeldmateriaal wordt onder leiding van docent Gert Riemersma een boeiende reis door de tijd gemaakt. Bij de cursus krijgen de deelnemers een overzichtelijke gebonden samenvatting van de belangrijkste kenmerken en cultuurhistorische perioden. Naast de achtergronden en ontwikkelingen in de bouwkunst, schilder- en beeldhouwkunst is er ook aandacht voor interieurs en de rol van bloemen en bloemsierkunst in de diverse stijlen en stromingen. De kosten van de cursus zijn € 95 inclusief al het cursusmateriaal. Aanmelden bij WiN, Schoolstraat 50, Roden, tel.: 050 317 65 00; website: www.welzijninnoordenveld.nl.

UIT DE KRANT