Wijkschouw Veenhuizen kaart problemen aan

|
| Foto: |
actueel

VEENHUIZEN - Afgelopen week vond er in Veenhuizen een wijkschouw plaats. De start vond plaats in het Verenigingsgebouw. Een wijkschouw is een ontmoeting tussen de gemeente en de belangenorganisatie om kleine problemen in de buurt gemakkelijk op te lossen. In samenwerking met de buurtwerker van Welzijn in Noordenveld, de wijkagent en de deskundigen van de gemeente op het gebied van ‘groen en grijs’ wordt er gekeken naar verbeterpunten in het dorp. Vanuit de belangenorganisatie werd Veenhuizen vakkundig gepresenteerd door Patrick Maassen. Behandelde onderwerpen waren onder andere het snoeiwerk op de Generaal van den Boschweg, het speeltuintje nabij de Leemakkers, bermonderhoud bij de Haulerweg en de verkeerssituatie nabij de Bieuwweg en de Hoofdweg. Ook werd de toegang van het Gevangenismuseum beoordeeld. Veel inwoners uit het dorp irriteren zich aan de bezoekers die op de weg lopen. Het verkeer ondervindt daarvan hinder. Door de gemeente is inmiddels in gang gezet om een extra toegang vanuit het museum te verwezenlijken naar het voetpad. Men hoopt dat op die wijze dit probleem wordt getackeld. De gemeente kent een Sociaal Netwerk Overleg. Gert van Rossum is hiervan het gezicht. ‘Deze wijkschouwen brengen gemeente en belangenorganisaties dichter bij elkaar om zo met elkaar in gesprek te gaan en zo kunnen we zoeken naar oplossingen bij problemen in de buurt. Ik ben er een voorstander van om dit in stand te houden. We horen zo van de belangenverenigingen wat er leeft in de buurt en kunnen daar dan ook rekening mee houden.’ In de gemeente Noordenveld zijn 22 belangenorganisaties. Zij houden minimaal 1 keer per jaar een wijkschouw. Wanneer verbeterpunten niet kunnen worden opgelost met de wijkschouw, dan staat het de belangenvereniging vrij om over het probleem contact op te nemen met het college van B en W. Op de foto zijn de deelnemers aan de wijkschouw in overleg over de verbeterpunten. Het gaat hierbij om Rudie Frieswijk, Edwin Dokter, Martin van Biessum, Gert van Rossum, Patrick Maassen en Bob Hulshof.

|

UIT DE KRANT

Lees ook