Vereniging Natuurschoon koopt weiland

|
| Foto: |
actueel

NIETAP – Sinds vorige week is de ‘Vereniging tot behoud van natuurschoon Nietap, Leek en omgeving’ ruim zeven hectare weiland rijker. De 94 jaar oude vereniging bezit ongeveer 47 hectare bos en weiland in het gebied tussen Nietap en Roden. Samen met onder andere Staatsbosbeheer, de Bosgroep en de inzet van tientallen vrijwilligers zet de vereniging zich in voor het behoud en het ecologisch beheer van dit gebied. Het nieuw aangekochte weiland is gelegen aan de noordzijde van de Toutenburgsingel en strekt zich uit van de oude pingoruine (overblijfsel uit de ijstijd) ‘het Vagevuur’ tot de Vagevuurselaan en heeft verder de diepe waterlossing als grens. Het perceel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland dat tot doel heeft natuurgebieden te verbinden. Op de provinciale Ambitiekaart van Drenthe is het perceel aangegeven als ‘nog te vormen natuur’ met als einddoel een ‘kruiden- en faunarijk grasland’. Dat doel wil de vereniging aan de hand van een beheerplan graag realiseren. De aankoop biedt de vereniging de mogelijkheid om de waterkwaliteit van de pingoruine te verbeteren en de (natuur)belevingswaarde van het gebied te verhogen. De aankoop past daarnaast hele mooi binnen de ontwikkelingen rondom het nieuw te vormen landgoed Terheijl. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de subsidieregeling voor kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Zie ook www.natuurschoon-nietap.nl.

|

UIT DE KRANT