Nieuwsbrief klaar voor ‘Jonge Mantelzorgers’

actueel

NOORDENVELD – Van elke vier jongeren zorgt er één met enige regelmaat voor een ander. Dat kan zijn voor een zieke vader, een gehandicapt broertje of een zus die ADHD heeft. Welzijn in Noordenveld heeft een eerste nieuwsbrief speciaal voor jonge mantelzorgers online gezet. Het digitale blad ‘Jonge mantelzorgers in de picture’, zal twee keer per jaar verschijnen en is onder ander te zien op de website www.welzijninnoordenveld.nl. Binnen de welzijnsorganisatie zijn de medewerkers Theo van der Veen en Femma Bezu de jongerenmedewerkers. ‘Jonge mantelzorgers weten vaak van zichzelf niet eens dat ze mantelzorger zijn. Laat staan dat hun omgeving, zoals hun vrienden en vriendinnen dit weten,’ zegt Theo van der Veen. Door allerlei acties, als bijvoorbeeld gastlessen op school, ontstaat er herkenning en erkenning. ‘Soms staat een thuissituatie niet toe dat een jongere wekelijks kan voetballen. Gastlessen en voorlichting dragen in die zin ook bij aan begrip vanuit de omgeving. Wie direct contact wil kan gewoon met ons bellen of mailen.’ Naast de aandacht vanuit WiN kan iedere mantelzorger ook voor informatie terecht bij het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld en het CJG. In de eerste nieuwsbrief komt het verhaal van jonge mantelzorger Laura Stoffers uit Norg naar voren. Haar opa is ernstig ziek en altijd moet er iemand bij hem thuis zijn. ‘Ik vind het fijn om bij hem op bezoek te gaan, zo kan mijn oma dan even eruit om boodschappen te doen of heeft ze tijd voor andere dingen die moeten gebeuren. Het hoort er bij, ik doe het gewoon,’ laat zij weten. Naast haar opa bezoeken, doet zij samen ook thuis met haar broers, veel aan het huishouden. ‘Mijn moeder heeft MS en dan is iedere dag weer anders. Als gezinsleden moeten we vaak inspelen op situaties van de dag. Door deze bezigheden ben ik zelfstandiger en volwassener geworden,’ zegt Laura Stoffers.

UIT DE KRANT