Ouderensoos en mantelzorg

actueel

VEENHUIZEN – Elke maand is er in de voetbalkantine van VVVeenhuizen een ouderensoos. Ditmaal had men Jannie Houwing van Welzijn in Noordenveld uitgenodigd om eens iets te vertellen over het onderwerp mantelzorg.
‘Als mantelzorgers het te druk krijgen stoppen ze vaak met de leuke dingen,’ vertelde Jannie Houwing. ‘Dat is jammer, want juist door momenten van ontspanning en ‘even niet te hoeven zorgen’, kun je je weer opladen. Het is daarom belangrijk, ook voor bijvoorbeeld een ouderensoos, om mantelzorgers langer te betrekken bij de activiteiten. Dat kan gemakkelijk te bereiken zijn met praktische oplossingen. Onder andere door een keer op te passen, te carpoolen of de vergadering bijvoorbeeld bij de mantelzorger thuis te laten plaatsvinden. Mantelzorgers weten zelf heel goed wat hen kan helpen. Praat er eens over en help elkaar,’ zei Jannie Houwing. Veel van de 30 aanwezigen herkenden de geschetste situaties. Er was onderling herkennen en er was een quiz dat een levendig gesprek tot gevolg had.
Wie meer wil weten over mantelzorg kan terecht bij het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld of even bellen met de mantelzorgconsulent van WiN 050 317 65 00.

UIT DE KRANT