Voorjaarsnota Noordenveld geeft positief beeld

actueel

RODEN – De voorjaarsnota van de gemeente Noordenveld voor het lopende jaar laat een positief beeld zien. ‘ We zijn halverwege de collegeperiode, tijd dus voor een tussenbalans’, zegt wethouder Gerrit Alssema. ‘Het college maakt deze balans mede aan de hand van onze bestuursovereenkomst.’
Wat het college binnen de financiële mogelijkheden samen met de inwoners heeft weten te realiseren, is niet niks. Zo werd het ondernemersfonds ingesteld, de Health Hub Roden geopend en het economisch beleidsplan vastgesteld. Voor verenigingsgebouwen en dorpshuizen stelde het college een duurzaamheidsfonds in en kwam een zonnelening beschikbaar. Ook op het gebied van woningbouw waren er tal van activiteiten. Zo kan er nu gestart worden met de woningbouw op het Oosterveld in Norg en werden er sociale huurwoningen gerealiseerd aan de Koerskamp en starterswoningen in Roderveld IV in Roden. Met het convenant Cultuureducatie Noordenveld in de hand, worden kinderen op de basisscholen geholpen in het ontwikkelen van vaardigheden die ze misschien minder zouden ontwikkeling in de traditionele vakken als rekenen en taal. Verder wordt er hard aan de weg getimmerd om de oversteek aan de Norgerweg veiliger te maken en zijn de eerste stappen voor de herinrichting op de Albertsbaan gezet. Het college realiseert zich dat ze er nog niet is. ‘De resterende bestuursperiode willen we op dezelfde wijze vorm gaan geven. Dus ambities versus een gezonde financiële huishouding. Voor de komende jaren blijft het financieel perspectief nog ongewis. Dat staat in de binnenkort te ontvangen meicirculaire van het Rijk. Daaruit blijkt onder andere hoeveel geld de gemeente het komende jaar ontvangt. De meicirculaire is voor ons belangrijk voor de toekomstige mogelijkheden en keuzes’, zegt Alssema. Wat het college nog meer in petto heeft, staat in een aantal voorstellen aan de raad. Het college wil onder meer geld beschikbaar stellen voor breedband-internet in het buitengebied en de Stichting Molenduinbad Norg. Ook stelt het college voor om tijdelijk een projectleider voor de implementatie van de Omgevingswet aan te stellen, en wil het een bijdrage geven voor het Ondernemerscentrum.

UIT DE KRANT