Parade blijft, loods wordt gerealiseerd, maar steun blijft nodig

Afbeelding
actueel

RODEN – De gemeente Noordenveld heeft besloten medewerking te verlenen aan de bouw van een loods voor Vereniging Volksvermaken Roden. Volksvermaken is voor de bouw van praalwagens voor de Rodermarktparade afhankelijk van derden die ruimte bieden. Er is echter afnemende belangstelling om dergelijke ruimtes aan te bieden. Daarom zocht Volksvermaken naar de mogelijkheid om zelf een loos te bouwen. En die loods komt er nu dus.
De loods, waarin vanaf volgend jaar tussen de vier en zes bouwgroepen aan hun wagens kunnen werken, komt aan de Productieweg tussen Feeder One en Bouwbedrijf Noordhuis. Ook financieel lijkt alles in orde te komen, al blijft steun uit Roden onontbeerlijk. In dat kader geeft Volksvermaken leencertificaten van 500 euro per certificaat uit. De rente van een certificaat is vastgesteld op twee procent per jaar en wordt aan het einde van de looptijd uitgekeerd. De looptijd is maximaal dertig jaar en jaarlijks wordt onder toezicht van notariskantoor Holland & Van der Woude obligaties uitgeloot en zal er direct een terugbetaling gaan plaatsvinden. Vanaf 2017 wordt drie procent van de lening afgelost. Je kunt na uitloting er voor kiezen om het uit te laten betalen, of zelfs nog om het de vereniging voor Volksvermaken te schenken, de certificaten worden allemaal genummerd en op naam en adres gezet, zodat iedere deelnemer persoonlijk bericht krijgt van de uitloting. Bij overlijden gaan de certificaten naar de erfgenamen. ‘Deze door Henk Halsema geïnitieerde crowdfundingsactie begint nu echt te lopen’, zegt voorzitter Lammert Kalfsbeek. ‘Daarnaast zijn we met de gemeente en de Rabobank in gesprek de financiën rond te krijgen. Dit gaat ons lukken, maar steun vanuit Roden zou ons nog steeds erg goed helpen. We hopen dat mensen ons willen steunen en daarmee dus de continuïteit van de parade waarborgen. Want dat is het natuurlijk waar het uiteindelijk allemaal om gaat.’

Wethouder Henk Kosters is blij. ‘We kunnen ons niet voorstellen dat er geen Rodermarktparade meer is op de zaterdag in september. We werken dan ook graag mee aan de mogelijkheid om een loods te bouwen, zodat er in ieder geval ruimte is voor de vele vrijwilligers om een wagen te bouwen.’ Mooie woorden van Kosters, al had het nog best wat voeten in aarde allemaal. Eerst leek de beoogde locatie aan de Productieweg een brug te ver en verlegde Volksvermaken de blik naar de manege in Roden. Pas later kwam de locatie aan de Productieweg in beeld en vonden gemeente en Volksvermaken elkaar alsnog. Volksvermaken gaat een deel van de kavel in gebruik nemen, die dus in eigendom is van de gemeente. Volksvermaken betaalt hier voor tien jaar lang een pachtsom. Volksvermaken wil de loods in de winterperiode eventueel verhuren.
Voor meer informatie: info@volksvermaken.nl.

UIT DE KRANT

Lees ook