Woningbouw Nietap snel dichterbij: straatnamen bekend

Afbeelding
actueel
NIETAP – Op 23 november staat het als discussiepunt op de agenda van de raadscommissie: het vaststellen van het bestemmingsplan Locatie Rottinghuis Nietap. Het is de bedoeling dat er op het al jaren braakliggende terrein aan de noordzijde van de J.P. Santeeweg 11 woningen gebouwd gaan worden. De straatnamen voor het gebied zijn inmiddels door de gemeente vastgelegd: de Harke Kuipersweg en als reservering voor toekomstige bebouwing zijn de Meester Nonkensweg en de Derk Landweerweg genoteerd.
Sinds de vroegere bebouwing - herberg, een café en een wagenmakerij- een aantal jaren geleden gesloopt is, ligt het terrein braak. Het is de bedoeling om het gebied te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie voor 11 woningen, 7 rijwoningen en 4 onder-één-kappers. De gewenste ontwikkeling is op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Nietap Kom’ niet mogelijk. Met een herziening van een bestemmingsplan kan de gewenste ontwikkeling, wanneer deze past binnen het planologisch beleid, juridisch-planologisch mogelijk worden gemaakt. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.
Het is de bedoeling dat aan de noordkant van het plangebied een blok van 4 rijwoningen ontstaat met uitzicht op de oude Thedemaborglocatie. Evenwijdig aan de gracht- en kavelstructuur van de omliggende historische omgeving wordt de voorzijde van dit blok ontsloten op de toekomstige wijkontsluiting (noordwestzijde). De 11 woningen zijn daarmee met het front naar de openbaar toegankelijke ruimte gericht. Aan de achterzijde hebben de bewoners ruimte voor een achtertuin met berging. Hierin wordt voor de aanwonenden een straatje/pad aangelegd, waardoor alle woonpercelen ook via de achtertuin toegankelijk zijn. Aan dit achterstraatje worden de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd.
 

UIT DE KRANT