Prachtig werk van verjongd bestuur zonder boegbeeld Freddy

Afbeelding
actueel
Ruim 900 vogels op de Districtstentoonstelling in Roden
RODEN – En opnieuw is et gelukt. Deze week is er weer een grote diversiteit aan vogels te bewonderen bij Onder de Linden in Roden. Diverse kleuren en rassen kanaries, diverse kleuren zebravinken, tropische vogels, Europese cultuurvogels, tropische duiven, grasparkieten, agaporniden, grote parkieten en papegaaien. Onder de streep: 928 vogels van 115 inzenders. Uiteraard is het bestuur van De Vogelvriend Roden blij met de prachtige collectie vogels, maar het was wel even billen knijpen.
 
De situatie van 2014 staat nog vers in het geheugen. Toen werd vanwege de uitbraak van vogelgriep in ons land door de toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma een verbod op het vervoeren en het tentoonstellen van alle soorten gevogelte ingesteld. Onlangs berichtte RTV-Noord dat er wederom een verbod was ingesteld op het houden van vogeltentoonstellingen. Zou de vogelgriep weer roet in het eten gaan gooien? Bij verschillende verenigingen en ook bij verschillende kwekers sloeg de paniek toe. Sommige verenigingen hebben na deze berichtgeving direct hun tentoonstelling afgelast. Op Facebook deden diverse verhalen de ronde. Verhalen die niet gebaseerd waren op feiten, maar op eigen interpretatie. Gelukkig is er nu, twee jaar later, sprake van voortschrijdend inzicht en wordt er door de huidige staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten gevogelte. Kooi- en volièrevogels hebben hierbij een aparte status gekregen. Ondanks de uitbraak van vogelgriep op pluimveebedrijven in de omgeving van Biddinghuizen kan de tentoonstelling gewoon doorgaan. In de loop van 9 november kwam RTV-Noord nog met een nuancering in de berichtgeving. Toch besloten diverse kwekers zich niet meer in te schrijven voor tentoonstellingen, maar al met de kweek aan te vangen. Hoeveel vogels zouden er zijn ingezonden als er geen vogelgriep was vastgesteld? Dit blijft koffiedik kijken, maar de duizend zou ongetwijfeld gepasseerd zijn.
Toch is 928 vogels ook een heel groot aantal. Het was voor het eerst sinds jaren dat de tentoonstelling moest worden voorbereid zonder Freddy van der Velde. Jarenlang liep de voorbereiding als een trein door de toewijding van Freddy die sinds 1990 bestuurslid is geweest. Helaas is Freddy begin dit jaar gestopt als bestuurslid. Freddy heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de vereniging en deed nagenoeg de volledige voorbereiding van de tentoonstelling. Hij ontwierp posters en flyers, stelde het reglement op, maakte de inschrijfformulieren, verzorgde de distributie, verwerkte alle inschrijfformulieren en maakte de catalogus. Het was een grote opgave om dit op te vangen. Zeker gezien de competenties van de overige bestuursleden. Voorzitter Oeds Bijlsma is van de oude stempel. Hij doet het liefst alles nog met pen en papier. Voor bestuurslid Antoin Bezema geldt dat hij graag de handen uit de mouwen steekt, maar dat hij liever niet achter de computer zit. De oplossing lag in het verjongen van het bestuur. Gelukkig is er jeugdig elan opgestaan binnen de vereniging. De 27-jarige Cor Giezen is begin dit jaar penningmeester geworden en de 32-jarige Matthijs Slagter heeft de functie van secretaris op zich genomen. Allebei zijn ze geen onbekenden in de vogelsport. Cor is sinds 2009 lid van de vereniging en kweekt al jaren grasparkieten. Matthijs, die reeds in 1996 lid is geworden van De Vogelvriend Roden, is inmiddels al jaren keurmeester van zowel tropische vogels als parkieten, alsmede docent bij de keurmeestersopleiding en technisch adviseur van de Catharinaparkieten Studiegroep. Matthijs beschikt over een groot netwerk waar optimaal gebruik van is gemaakt bij het voeren van de campagne. Deze campagne is al vroeg gestart. In oktober heeft het promoteam van de vogelvereniging op de vogelmarkt in de TT-hal in Assen gestaan. Daar heeft Cor samen met Antoin Bezema, Henk Jan Nijboer, Willem Kroon en Roelof Kruijer flyers uitgedeeld. Er zijn 2500 flyers gedrukt die nagenoeg allemaal zijn uitgedeeld in de afgelopen maanden. Ook waren er posters gemaakt die in de gehele provincie zijn opgehangen. De inzenders van vorig jaar hebben per post een inschrijfformulier ontvangen. Daarnaast hebben 400 inzenders van de afgelopen jaren een inschrijfformulier via de mail ontvangen. Ook werden veel contacten gelegd via facebook. In deze tijd een onmisbaar medium. Er is een facebookpagina aangemaakt voor de Districtstentoonstelling Drenthe om de bekendheid te vergroten. Op de sluitingsdag van de inschrijvingen zijn veel kwekers via facebook nog overgehaald om toch in te zenden. De onzekerheid die de vogelgriep met zich meebracht, was terug te zien in het verloop van de inschrijving. Een aantal kwekers heeft heel vroeg ingeschreven, waarna het lang rustig bleef. Een week voor de sluiting van de inschrijving waren er nog slechts 200 vogels ingeschreven. Twee dagen voor de sluiting van de inschrijving stond de teller nog slechts op 400 vogels. Op deze donderdagavond was de opening van de Open Drentse Kampioenschappen in Assen. Matthijs werd de mogelijkheid geboden om bij de opening het woord te nemen om zodoende de Districtstentoonstelling bij de aanwezigen onder de aandacht te brengen. Hij vertelde dat niet enkel op afdelingsniveau met elkaar de schouders eronder moest worden gezet, maar ook op districtsniveau. Matthijs vertelde dat er een klein en misschien zelfs wel groot wonder nodig was om het aantal vogels van 2015 te evenaren. Dit had effect. Er werden die avond in Assen circa 50 vogels ingeschreven. De vrijdag erna werden veel kwekers nog persoonlijk benaderd. Willem Kroon heeft als aanjager een voorname rol gespeeld bij het werven van inzenders. Uiteindelijk geschiedde het wonder. Ondanks de dreiging van vogelgriep zijn er 13 inzenders en 66 vogels meer dan vorig jaar. De inschrijving kwam op vrijdag in een stroomversnelling, waarna de inschrijfformulieren op zaterdag massaal binnen stroomden. De laatste twee dagen werden er nog bijna 500 vogels ingeschreven. Veel kwekers hadden de ontwikkelingen rondom de vogelgriep nog afgewacht en schreven op het laatste moment in. De toestroom van inschrijfformulieren werd op zaterdag zo groot dat het voor Cor nachtwerk werd. In de nacht van zaterdag op zondag stonden alle inschrijvingen om 2.00 uur in de computer. Dit moest ook, want de volgende dag moesten alle enveloppen met inbrenglijsten en kooistickers verzendklaar worden gemaakt. Voor een sluitende begroting is de vereniging grotendeels afhankelijk van adverteerders. Gelukkig is er in Roden en omgeving altijd een grote bereidheid om te adverteren in de catalogus.
Afgelopen maandag is de opbouw begonnen. Hierbij kan het bestuur rekenen op een heel trouwe groep vrijwilligers. Roelof Kruijer, Willem Kroon, Luuk Beuving, Bé Siegers, Anne Jutstra, Jan Veenstra, Jan Meijer, Henk Jan Nijboer, Meindert van der Velde, Hans Hubert en Jakob Homan staan altijd paraat om te helpen. De inbreng en de uitgifte van de vogels wordt al jaren gecoördineerd door Johan Bruining. Tijdens de keurdag zijn bovenop de eerder genoemde vrijwilligers ook Ron Klingenberg en Ankie Elzinga-Hut aanwezig om te ondersteunen bij de verwerking van de keurbriefjes. Ook zorgen de vrijwilligers altijd voor voldoende bezetting als de tentoonstelling geopend is. Tijdens de show bemant Willy van der Velde de verloting, waarbij ze wordt ondersteund door haar man Freddy. Bij Willem Kroon, Roelof Kruijer en Geert van der Veen gaat vanaf donderdagochtend al vroeg de wekker om alle vogels te voeren. Het bestuur is heel blij met deze trouwe groep vrijwilligers die altijd voor de vereniging klaar staan. Uiteindelijk maken zij de tentoonstelling mogelijk.
De komende week hoopt het bestuur weer veel publiek te trekken. De tentoonstelling wordt donderdagmiddag om 15.00 uur geopend, waarna de deuren open gaan voor publiek. De zaal blijft donderdag open tot 22.00 uur. De tentoonstelling is op vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur geopend en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
 
 
 

UIT DE KRANT

Lees ook