Structureel geld voor ‘Noordenveld op Fietse’

Afbeelding
actueel
Eerste gemeente met ‘witte fietsen plan’?
REGIO – De ambitie uitspreken is één, de daad bij het woord voegen vaak een  ander verhaal. Al langer is bekend dat Noordenveld zich op de kaart wil zetten als dé fietsgemeente. Het college voegt de daad bij het woord door in elk geval tot en met 2020 jaarlijks 60.000 euro beschikbaar te stellen. Het liefst had wethouder Auwema gezoen dat er structureel een ton beschikbaar zou zijn. De 40.000 euro, bedoeld voor ‘evenementen’ is echter komen te vervallen, en zal nader (lees: beter) uitgewerkt moeten worden.
De 60.000 euro zal vooral besteed worden aan de thema’s ‘recreatie en toerisme’, ‘Op Fietsen naar Werk’ en ‘Op Fietse naar School’. Om een en ander mogelijk te maken doet Noordenveld een beroep op de Algemene Reserve. Het thema ’evenementen’, dat dus eerst een soort van sneuvelde, zal begin dit jaar verder uitgewerkt worden in een duidelijker ambitiedocument. Het college is van plan de raad periodiek in te lichten over de voortgang van de uitvoering en indien mogelijk wordt voor het begin van de uitvoering een 0-meting uitgevoerd.
Fietsen dus. Niet zomaar gekozen en ook niet alleen vanwege de mooie fietsomgeving die Noordenveld te bieden heeft of alleen vanwege de fietsevenementen die hier al plaatsvonden. Noordenveld wil stimuleren dat meer inwoners vaker de fiets pakken, iets dat niet alleen leuk en ontspannend kan zijn, maar ook gezond. En gezondheidswinst kan financiële voordelen opleveren. Ook wil de gemeente door fors te investeren meer toeristen lokken om hier te fietsen of om deel te nemen aan (nieuwe) fietsevenementen. Noordenveld is naar aanleiding van een symposium in Peize aan de slag gegaan aan de hand van vier thema’s, waarvoor vanuit alle geledingen van de bevolking werkgroepen zijn opgericht. Via de al bekende fietsevenementen en zeker de Slag om Norg en de Drenthe 200 kan Noordenveld zich uitstekend in den lande profileren als dé fietsgemeente bij uitstek. Noordenveld wil indien mogelijk sponsorovereenkomsten sluiten met de organisatie van deze evenementen als het gaat om communicatieruimte en side-events voor de toeristische sector, bedrijven en scholen. Evenementen zijn bovendien een impuls voor de toeristische sector. Neem de Drenthe 200. Ruim dertig procent van de deelnemers overnachtte in een accommodatie in de buurt van de start. De gemeente wil de organisatie helpen het evenement op de kaart te zetten, om daarna de financiële steun af te bouwen tot het minimum.
Verder wil Noordenveld onderzoeken of het de eerste niet stedelijke gemeente met een ‘witte fietsenplan’ kan worden. Dit houdt in dat de gemeente fietsen plaats voor inwoners en toeristen om naar bijvoorbeeld attracties te fietsen. Ook wil de gemeente aan de slag met fietsregelingen als bijvoorbeeld een fietsleaseplan. Al diverse bedrijven hebben aangegeven dit te gaan doen, en dus zijn de eerste effecten van ‘Noordenveld op Fietse’ al zichtbaar. In samenwerking met de Health Hub wil de gemeente bovendien een scholencompetitie opzetten. Het mooie aan ‘Noordenveld op Fietse’ is wel dat de gemeente weliswaar eerst fors investeert, maar dat het vooral een samenspel is of moet worden met de provincie, het bedrijfsleven, scholen, verenigingen, fietsorganisaties en evenementenbureaus. Ook wil Noordenveld graag een extra sportcoach aanstellen die zich structureel bezig gaat houden met fietsstimulering. Behalve de mogelijke uitwerking van een ‘witte fietsenplan’, gaat het pilotproject Cycling Go van start en zijn de vijf te realiseren mountainbikeroutes in de gemeente opgenomen in de MTB Visie van Drenthe. De eerste route, in het Mensingebos, is vooral een route die gebruikt kan worden door gezinnen en kinderen. In het verlengde van de komst van de routes, wil de gemeente ook de bankjes in de openbare ruimte weer op goed onderhoudsniveau brengen. Mooie plannen dus, die ook aanslaan. Al diverse scholen, bedrijven en instellingen hebben laten vastleggen mee te doen. Nodig ook, wil Noordenveld écht de fietsgemeente van Nederland worden. De ingrediënten liggen er, het gaat vanaf nu om de bereiding.
 

UIT DE KRANT