‘Er gaat een lang gekoesterde wens in vervulling’

||
|| Foto: ||
actueel
documentaire over leven Hindericus Scheepstra
RODEN – Een filmploeg in het Scheepstra Kabinet. Een man leest voor. Een ander wordt geïnterviewd en Alie Folkerts kijkt goedkeurend toe. Er is reuring rond het Scheepstra Kabinet. Reden? Er wordt hard gewerkt aan een documentaire over het leven van Hindericus Scheepstra. ‘ Schepper van Ot en Sien’. Dat was hij en dus luistert de documentaire, die een klein half uur zal duren, ook naar deze titel. ‘We zijn in de afrondende fase’, zegt Alie Folkerts, voorzitter van e Stichting Oude Scheepstraschool. ‘Met deze documentaire gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.’ De meeste input voor het levensverhaal op beeld komt verrassend genoeg niet van Folkerts maar van oud-journalist Jan A. Niemeijer. ‘Hij weet er nog veel meer van’, zegt Alie, die onlangs wel de helft van Niemeijer’s archief in haar bezit kreeg. ‘Weet je wat het is, doorgaans vertel ik het verhaal van Hindericus aan mensen die hier te gast zijn. Dat verhaal hebben we nu straks ook in beeld gebracht. Jan schreef het script, Douwe Buiter speelde een belangrijke rol bij de productie, Wobbe Gorter filmt. Daarnaast hebben we Peter Vegter bereid gevonden om als voice-over op te fungeren, terwijl we ook Kees Swart dank verschuldigd zijn. Ik? Ik speel een bescheiden rolletje. Ik kijk mee en geef advies’, zegt Folkerts. Het leven van Scheepstra wordt in beeld gebracht. Van Roden tot Groningen. Wat bewoog hem, wie was hij? Waar woonde hij eigenlijk, niets blijft onbesproken. ‘De documentaire willen we zo breed mogelijk wegzetten. Natuurlijk komt er een première. Liefst in de Winsinghhof, met rode loper. Daarnaast hopen we regionale en landelijke omroepen te interesseren. Vergeet niet dat hij heel veel heeft betekend voor het onderwijs in ons land. Daar is vast en zeker wel een omroep in geïnteresseerd. De minifilm is bovendien handig voor in het Kabinet, zeker als er geen personele bezetting is. Het is de bedoeling dat ze via een simpele druk op de knop de beelden te zien krijgen. Wanneer we het eindresultaat kunnen zien? We hebben nog geen datum omcirkeld in de agenda. Doen we ook niet. Vergeet bovendien niet dat we veelal met vrijwilligers te maken hebben. Daar moet je rekening mee houden. Ik kan wel zeggen dat Jan en zijn team nu in de afrondende fase zijn. Het schiet dus mooi op.’ Aan de film werkten basisschoolleerlingen mee, net zoals de film tot stand komt met dank aan de Rabobank, de gemeente Noordenveld en het OPON en een speciaal fonds bedoeld voor culturele, Drentse projecten. ‘De documentaire én de viering – daarover later meer -  van ons lustrumjaar; we mogen niet mopperen’, besluit Folkerts.
||

UIT DE KRANT