Uitvaartvereniging De Laatste Eer fuseert mogelijk met Yarden

Afbeelding
actueel
De laatste keer voor De Laatste Eer
RODEN – Het laatste jaar voor De Laatste Eer. Althans, als de voorgenomen fusie met uitvaartvereniging Yarden doorgaat. Als tenminste driekwart van de leden instemt, is de kogel door de kerk. Dan is de 99-jarige uitvaartvereniging van Roden ter ziele. Niet omdat het financieel niet uit kan (ze staan er uitstekend voor zelfs), maar wegens gebrek aan opvolging, vertelt voorzitter van De Laatste Eer, Luuk Beuving. Hij treedt af, net als secretaris Geert Homan. Nieuwe bestuurders hebben zich –tot dusver- niet gemeld.
Bijna 48 jaar is oud-Univé directeur Luuk Beuving (79) betrokken bij de uitvaartvereniging, waarvan 37 jaar als voorzitter. ‘Bestuurlijke problemen’, formuleert Beuving de aanleiding om te stoppen in twee woorden. “Niet dat we het niet met elkaar kunnen vinden hoor. Dat is prima. Maar we hebben simpelweg geen opvolgers. Geert Homan (die al 50 jaar betrokken is) en ik zijn verplicht af te treden vanwege onze leeftijd en Anneke Veenstra, zij verzorgt de administratie, bedankt er ook voor. Roelof Bathoorn en Hendrik Venema (de andere 2 bestuursleden) zien het niet zitten om onze functies over te nemen. En een nieuwe generatie staat niet op. De jongere garde heeft geen belang bij een bestuursfunctie bij een dooienclub.”
Een landelijk fenomeen, het uitsterven van coöperatieve uitvaartverenigingen, weet Beuving. Gebrek aan opvolging, een teruglopend ledenaantal (ook bij De Laatste Eer is dit aan de orde) én toename van allerlei ingewikkelde regelgeving. ‘Bemoeienis van bovenaf’, noemt Beuving het. “Heb je meer dan zoveel leden, val je onder toezicht van de Nederlandse Bank. En die stellen zulke hoge eisen, dat is amper op te brengen. Eisen op administratief gebied, solvabiliteit  en of je capabel bent om de organisatie te leiden. 101 verschillende regels. Tot dusver hebben we die dans door een constructie steeds weten te ontspringen, maar uiteindelijk ontkomen we er niet aan. Het gaat er anders aan toe dan vroeger. Ik vergelijk het met Univé Onderlinge van vroeger. Ik runde de boel alleen. We hadden wel een bestuur, maar ik was eindverantwoordelijk. Hakte de knopen door. Nu heb je een raad van bestuur die uit minimaal twee personen moet bestaan. Daar komt de enorme berg ingewikkelde regelgeving bij. Dat geldt ook voor de uitvaartbranche. Er is in het verleden een hoop gesjoemeld, daarom is het toezicht streng. Op een gegeven moment moet je je knopen tellen. Wat moeten we? Ons personeel is allemaal 70 plus. Die willen ook een keer stoppen. Dragers hadden we zelf al niet meer. Die lenen we van Peize. Een nieuw bestuur krijgen we niet. Dan is aansluiten bij een andere vereniging de enige optie. We hebben vier gegadigden uitgenodigd. Yarden had de beste punten. Bood meer geld en meer service. En bovendien heeft Yarden naast het uitvaartbedrijf een uitvaartvereniging met objectieve bestuursleden die opkomen voor de belangen van de leden. Monuta heeft dat niet. Dat sprak ons aan.”
De zo’n 4000 leden van De Laatste Eer betalen 21 euro per jaar. Een spaarpotje van, tot dusver, tussen de 600.000 en 700.000 euro. “Na de fusie gaat dat geld naar Yarden, maar blijft gereserveerd voor onze leden. De leden blijven dezelfde contributie betalen, maar dan in de vorm van een premie. Komt er iemand te overlijden, keert Yarden een polis uit van 875 euro. Wordt degene ook door Yarden begraven, komt daar 10 procent (87,50) bij, plus nog eens 570 euro, van het geld dat we gespaard hebben. Stel dat iemand nou niet door Yarden begraven wil worden, kan hij aanspraak maken op de 875 euro, mits de premie is betaald. Dan is –ie vrij in z’n doen en laten. En de aula, die destijds onder mijn supervisie is gebouwd, neemt Yarden over. Althans, de erfpachtconstructie. De grond is van de gemeente.”
Beuving vindt het jammer dat de club ter ziele gaat, maar is ervan overtuigd dat de leden in goede handen zijn bij Yarden. “Natuurlijk is het zonde dat De Laatste Eer ophoudt te bestaan na zo’n lange historie van bijna 100 jaar. Maar het belangrijkste is dat de belangen van onze leden gewaarborgd blijven.” Als alles volgens plan verloopt en tenminste driekwart van de leden instemt, is de fusie na de ledenvergadering van 16 mei een feit. “Gebeurt dat niet, moeten de nee-stemmers de vereniging maar bestieren. Wij doen het niet meer.”
Secretaris fel tegen fusie
Van de in totaal vijf bestuursleden is er één faliekant tegen de fusie met Yarden: secretaris Geert Homan. Hij erkent het probleem van de ontbrekende opvolging, “maar”, zo zegt hij, “we hadden er meer ruchtbaarheid aan kunnen geven. Kijk, ik ben al 50 jaar penningmeester. Om dan te zeggen: ga nu maar naar de commercie, dat kan ik niet. Het kost de leden altijd extra geld. Bij ons heb je recht op een gratis uitvaartleider, die kost bij Yarden al gauw 1.750 euro per uitvaart, je hebt recht op 4 dragers, waar je anders ook zo’n 400 euro voor betaalt, 3 koffieschenkers à 300 euro en bij ons is het gebruik van de aula is gratis. Daar wordt gemiddeld 400 euro voor berekend. En op de opbaring van 5 dagen krijgen leden 30 procent korting. Dat moeten ze straks allemaal zelf betalen. Tel maar op: zit je al snel op 2.850 euro. En als je ziet wat Yarden dan vergoedt (zo’n 1.500 euro) zit je op een negatief saldo. Dat moét je vermelden vind ik. Mijn hoop is dat er tóch een nieuw bestuur opstaat. Je kunt meer sturen als je het zelf in de hand hebt.”
 De ledenvergadering is op dinsdag 16 mei om 20:00 in Centrum Op de Helte aan de Touwslager 125 in Roden.

UIT DE KRANT