Inloopbijeenkomst aanpassingen rotonde Nieuweweg-Ceintuurbaan Zuid

actueel
RODEN – De gemeente nodigt inwoners uit voor een inloopbijeenkomst om te informeren over aanpassingen aan de rotonde Ceintuurbaan Zuid – Nieuweweg. Iedereen die zich geroepen voelt is welkom op dinsdag 27 juni tussen 16.00 en 19.30 uur in Sportcentrum De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6 in Roden.
In 2015 heeft de gemeente haar nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. In dit GVVP staat het beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren. Een van de wensen van het college die hierin is opgenomen is het stimuleren van het fietsgebruik. Dit betekent in de praktijk dat we de fietser daar waar mogelijk voorrang willen geven ten opzichte van het autoverkeer. Naast dat fietsen goed is voor de gezondheid, draagt dit tevens bij aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de dorpen binnen onze gemeente.
Op de rotonde Ceintuurbaan Zuid – Nieuweweg moet de fietser momenteel voorrang verlenen aan het autoverkeer op de rotonde. Dit willen we graag omdraaien, waardoor de situatie ontstaat dat het autoverkeer voorrang moet verlenen aan de fietser. Om dit te bereiken zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk, waaronder het afsluiten van aansluitingen van de parallelwegen ten zuiden van de Nieuweweg op de Ceintuurbaan Zuid.
[embed]https://youtu.be/JZV9o39kci8?list=PLtQ4p8lj5Xw5MwaENHGXB_OAGZQLpCyxg[/embed]

UIT DE KRANT