Provincie geeft positieve zienswijze herindeling Westerkwartier

|
| Foto: |
actueel
WESTERKWARTIER - Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geven een positieve zienswijze over de vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen per 1 januari 2019 samen opgaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier.  De provincie stuurt het herindelingsadvies nu met een positief advies naar demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met de herindeling,  is de fusie op 1 januari 2019 een feit.
De gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn stelden op 24 mei dit jaar het herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Westerkwartier vast. Daarmee gaven zij definitief aan te willen fuseren per 1 januari 2019. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad van Winsum stelde op 18 mei het herindelingsadvies voor de gemeente Westerkwartier vast. Middag, het gebied met de woonplaatsen Ezinge, Garnwerd en Feerwerd, dat nu tot de gemeente Winsum behoort, wordt na de herindeling onderdeel van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zo komt het Nationaal Landschap Middag-Humsterland vanaf 1 januari 2019 in één nieuwe gemeente te liggen. De gemeenten geven daarmee gevolg aan de uitkomst van de bewonersraadpleging van november 2016 over de bestuurlijke toekomst van Middag-Humsterland.
Besluitvorming
Gedeputeerde Patrick Brouns, portefeuillehouder Gemeentelijke Herindeling, is blij dat de vier gemeenten op dit punt zijn gekomen. “Mooi dat er na Westerwolde en Midden-Groningen weer een nieuwe gemeente ontstaat. Door de herindeling van de vier gemeenten kan de toekomstige gemeente Westerkwartier krachtiger opereren.”
Reactie gemeenten Westerkwartier
De gemeenten in het Westerkwartier zijn blij met de positieve zienswijze van de provincie. Het komende besluitvormingstraject zien de gemeenten met vertrouwen tegemoet. De gemeenten gaan verder met alle voorbereidingen voor de nieuwe gemeente, zodat zij op 1 januari 2019 een goede start kunnen maken met de  gemeente Westerkwartier.
 
|

UIT DE KRANT