Fietsers en voorrang op Roner rotondes, gelukkige keuze?

Afbeelding
actueel
‘Verkeer blijft toch vooral een kwestie van gedrag’
RODEN – Nog niet zo heel lang geleden openden de wethouders Reint-Jan Auwema en Alex Wekema gebroederlijk de nieuwe en ruime rotonde aan de Kastelenlaan in Roden. Een mooie, grote en dus overzichtelijke rotonde. Fietsers genieten op deze rotonde voorrang. Dat was al heel lang bekend, maar nu – nu de rotonde er ligt dus- zijn er mensen die helemaal niets snappen van die regel. En dus moet verantwoordelijk wethouder Auwema het  - soms genuanceerd, vaak ongenuanceerd-ontgelden.
‘Noordenveld wil de fiets op nummer één zetten in het ziekenhuis’, en ‘ waarom moeten fietsers altijd voorrang krijgen?’ Maar ook: ‘op de nieuwe rotonde hebben fietsers voorrang. In korte tijd is daar al zo vaak een ongeval geweest omdat fietsers geen voorrang krijgen.’ Een mevrouw uit Roden stelt dat ‘ de verkeersveiligheid toch zeker belangrijker is dan om mensen op de fiets te krijgen’. Een ander ‘voelt zich op de rotonde aan de Kastelenlaan niet meer veilig.’ Bovendien worden er door bewoners van Roden en omgeving nogal eens toespelingen gemaakt dat fietsen dé grote hobby van wethouder Auwema is en hij ‘dus’ zelf de fietser op nummer één wil zetten en dus in dit geval al heeft gezet. Dat hij dit zelf bedacht heeft én dat hij alle tot zijn beschikking gestelde subsidiepotjes richting fietsprojecten sluist. Tijd dus voor een reactie van de wethouder.
‘Weet je, het allergrootste misverstand dat bestaat is dat fietsen mijn grote hobby is’, zegt Auwema. ‘Ik weet dat het nogal eens gezegd wordt. Onlangs nog, sprak iemand mij aan met ‘jij bent ook van het fietsen, toch’. Ik ben vooral voor sport in de volle breedte. Voor fietsen was, zeker ook politiek, breed draagvlak. Maar we doen natuurlijk ook op andere vlakken best veel. Denk aan onze bijdragen aan zwembaden en het onderhoud van de sportvelden. Maar wat mij betreft doen we er de komende jaren nog een schepje bovenop. Sport en bewegen levert ons hartstikke veel op. gezonde inwoners, saamhorigheid via het verenigingsleven en reuring door evenementen. En vergeet niet: de fietsplannen van de gemeente lagen er al voor ik fanatiek fietste. Ik ben voor een gemeente waar sport en bewegen een belangrijke plaats innemen. Daarbij; als je de politiek in gaat, dan probeer je toch ook dat te doen waar je passie voor hebt, sport en bewegen dus in mijn geval. Niet specifiek fietsen. En dat ik deze voorrangsregels zelf heb bedacht is natuurlijk niet waar’, zegt Auwema. ‘Bovendien: we creëren zo wel uniformiteit in Roden. Ook niet onbelangrijk. We hebben alle situaties uitvoerig bekeken, de voors en tegens  zorgvuldig afgewogen en gekozen dat de fiets op alle rotondes voorrang heeft. In het geval van de Kastelenlaan hebben we om het extra veilig te maken ook nog eens gekozen voor de aanleg van een plateau.’
Twee jaar geleden stelde de gemeente Noordenveld het GVVP vast. Een lang proces. De raad was duidelijk: ‘de fiets op 1 in Noordenveld.’ ‘Vanaf dat moment is ons uitgangspunt geweest de fietser ook echt op 1 te zetten, daar waar dat kan. Is het veilig? Dan hebben fietsers voorrang.  In grote delen van Nederland hebben fietsers voorrang op rotondes. Dit is ook volgens de landelijke richtlijnen, hoewel ook geadviseerd wordt om terughoudend te zijn met rotondes waar fietsers in twee richtingen rijden. Het blijft lastig, omdat ook uniformiteit van groot belang is. Daarom hebben we er voor gekozen om alle rotondes in Noordenveld zo snel mogelijk aan te pakken. We hebben overigens ook frequent overleg met de Fietsersbond en zij juichen de maatregelen in Noordenveld ook toe.’  Auwema onderkent het gevaar. ‘Het verkeer kan altijd gevaarlijk zijn. Bovendien heeft ook iedereen verstand van verkeer. Wij hebben een extra plateau aangelegd, daardoor hopen we dat automobilisten eerder afremmen. Verder is zichtbaar dat de fietser voorrang heeft, althans voor iemand die de verkeersregels kent. Wij hebben echt ons best gedaan om een veilige situatie te creeren, denken ook dat het gelukt is, maar zullen ervaringen nauwgezet volgen. Bovenal is het natuurlijk wennen en blijft deelnemen aan het verkeer vooral een kwestie van gedrag. Of fietsers nou wel of geen voorrang hebben. ‘ Auwema benadrukt bovendien dat de oude situatie nou ook niet bepaald heel veilig was. ‘Ik maak het het liefst iedereen naar de zin. Dat gaat me echter niet lukken. Behalve het feit dat we landelijke richtlijnen volgen en dus niet iets heel bijzonders doen, is er volop mogelijkheid geweest om een mening te geven. Er zijn inloopavonden geweest, ook met deze rotonde als thema. Toen hoorden we nagenoeg niets negatiefs over onze plannen. Nu lijkt het wel alsof het een verrassing is dat fietsers er voorrang hebben, in werkelijkheid was het al lang bekend. Maar ook in dat opzicht vind ik dat wij als gemeente eerst naar ons zelf moeten kijken en dus nóg meer moeten proberen mensen te wijzen op zaken waarmee we bezig zijn. Er zijn nog steeds teveel mensen die niet op de hoogte zijn. Die worden dus overvallen als de regel ineens in werking is gegaan. Aan ons om ook die groep te bereiken.’
Dat er ondertussen al veel ongelukken gebeurd zijn op de rotonde, dat durft de wethouder niet te zeggen. ‘Ik heb contact gehad met een mevrouw die op haar fiets is aangereden door een automobilist. Die wilde me spreken. Ook haar heb ik uitgelegd hoe de situatie tot stand gekomen is. Verder weet ik niet hoeveel ongevallen er plaats gevonden hebben, daar krijg ik niet altijd melding van’, zegt Auwema. Bewoners zullen in elk geval beter voorbereid zijn op de tweede rotonde die binnenkort aangepakt wordt en waar straks dezelfde regels zullen gelden, die aan de Maatlanden/Slotlaan. ‘ Daarna volgt nog de rotonde aan de Ceintuurbaan. Ook daar heeft de fietser straks voorrang. In het centrum verdwijnt de rotonde. Dat wordt een driesprong. Ik betreur ieder ongeval. Echt, we doen ons uiterste best om het verkeer in Noordenveld zo veilig mogelijk te laten verlopen.’
 

UIT DE KRANT

Lees ook