GO! Noordenveld moet helpen om te integreren

Afbeelding
actueel
NOORDENVELD- Wethouder Jos Huizinga roept iedereen op om woensdag 29 november  naar de Brinkhof in Norg te komen. De gemeente organiseert van 13.00 uur tot 17.00 uur een bijeenkomst voor alle partijen en inwoners die een bijdrage willen leveren aan de integratie van nieuwkomers. “Onder de titel ‘GO! Noordenveld’ organiseerden we tijdens het Jaar van de Vluchteling een bijeenkomst die gericht was op het versterken van de integratie van nieuwkomers. Toen bleek dat ontmoeting een belangrijke eerste stap is op weg naar integratie. De GO! staat dan ook niet voor niets voor Gewoon Ontmoeten! We willen de 29ste samen met inwoners (oud en nieuw), verenigingen, bedrijven en professionals verder invulling geven aan het programma. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de integratie van nieuwkomers is welkom.”

 GO! Noordenveld

Zoals gezegd is het programma gericht op het versterken van de integratie (thuisraken in de lokale samenleving) van nieuwkomers en heeft drie belangrijke pijlers. Leer de nieuwkomer beter kennen, leer hem Noordenveld, haar inwoners en gebruiken kennen en de laatste pijler: help de nieuwkomer op weg naar opleiding en/of (vrijwilligers) werk.Wethouder Jos Huizinga “We weten nu vaak te weinig van onze nieuwe inwoners om ze gericht op weg te helpen, dat gaan we veranderen. We vernieuwen onze werkwijze en nemen meer tijd de nieuwkomer te leren kennen.

Talenten in beeld brengen

We beginnen met het onderbrengen van de nieuwkomer in Noordenveld en het in beeld brengen van de talenten, hobby’s, diploma’s en andere vaardigheden. En we starten dan ook met het bevorderen van taalvaardigheid en andere vaardigheden waardoor kansen voor de nieuwe inwoners vergroot worden.”

Kennismaking met Noordenveldse samenleving

“Dat gaan we niet vanuit een klaslokaal doen maar door erop uit te trekken in een periode van 12 weken. Een sportvereniging bezoeken bijvoorbeeld, maar ook aandacht voor verkeer, gezondheidzorg en omgaan met geld behoren tot het programma.”

Persoonlijk plan

“Daarna begeleiden we, met behulp van een persoonlijk plan, de mensen naar een zinvolle invulling van de dag en hopelijk een betaalde baan. Ik ben ervan overtuigd dat door te doen, mensen veel sneller onze taal leren en zich thuis gaan voelen in Noordenveld.”
“De gemeente is verantwoordelijk voor de integratie, maar kan dit niet alleen. De doelstelling van de werkbijeenkomst is om met de samenleving GO! Noordenveld verder in te kleuren. Nieuwkomers hebben hier nadrukkelijk zelf ook een rol in. Ik kijk daarom uit naar de creativiteit en inbreng die de komende bijeenkomst gaat opleveren. Ik nodig iedereen die hier ideeën bij heeft dan ook van harte uit om aanwezig te zijn.”

UIT DE KRANT

Lees ook